Framtidsplaner för Kyrkbyn

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Just nu utvecklar vi bostadsområdet i Kyrkbyn, i södra Kolbäck. Tunboskolan har byggts ut och Prästgården och Åsgården köpts av kommunen. Den 16 mars 2020 beslutade kommunstyrelsen att ett så kallat planprogram ska tas fram för en del av Kyrkbyn. Arbetet har påbörjats och vi vill i ett tidigt skede få in synpunkter från boende i området.

Enligt kommunens översiktsplan från 2011 har en mindre del av Kyrkbyn pekats ut för bostadsbebyggelse. En vision har länge funnits om att göra området, och i synnerhet strandområdena, mer tillgängliga genom en sammankoppling av Kyrkbyn och centrala Kolbäck i form av en gång- och cykelbro över Kolbäcksån mot Tingshuset.

Ett planprogram är ett strategiskt dokument som visar hur kommunen på lång sikt vill förvalta och utveckla ett avgränsat område. Planprogrammet ska även ge vägledning för kommande detaljplanearbete. Programmet är ett skriftligt dokument med illustrationer och bilder. Syftet med planprogrammet är att utreda om marken är lämplig för bostäder, förskola, gång- och cykelvägar samt områdets betydelse för rekreation och friluftsliv. I planprogrammet beskrivs befintliga förhållanden och olika förslag för utformning av området.

Du kommer att kunna påverka genom att det genomförs ett samråd om planprogrammet på samma sätt som när en detaljplan upprättas som ger möjlighet för myndigheter, fastighetsägare, boende och andra berörda att ge sina synpunkter. Dessa synpunkter är viktiga för kommunen för att beslutsunderlaget ska bli så brett som möjligt.

Men i detta tidiga skede i arbetet med planprogrammet (alltså innan det formella samrådet) så vill vi veta mer om vad boende i Kyrkbyn och andra i Kolbäck tycker om området mer allmänt. Vi vill gärna att ni berättar det för oss genom att svara på de tre frågor som du hittar här nedan. Senast den 17 augusti behöver vi ha dina svar.

Tack för din medverkan.

 

 

Dessa frågor vill vi att du svarar på