Padelhall i Hallstahammar

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Mark- och exploateringsingenjör
  Telefon: 0220-24252

  Hallstahammars kommun bjuder in till markanvisning för byggnation av padelhall inom området Södra Nibble i Hallstahammar.

  Karta som visar området för markanvisning, i förhållande till Centrum och E18.

  Marknadens intressenter inbjuds att inkomma med förslag för uppförande av padelhall.

  Markanvisningen genomförs som ett jämförelseföfarande.

  Ert förslag med handlingar för byggnation ska vara Hallstahammar kommun tillhanda senast 2021-02-10.

  Alla förutsättningar och dokument som är kopplade till denna markanvisning finns nedan: