Sörstafors 4

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Planuppdrag att ta fram en detaljplan som prövar markens lämplighet för utveckling av mindre verksamheter, kontor, sällanköpshandel samt bostäder.

  Planuppdrag

  Det råder en bostadsbrist inom kommunen i dagsläget och det är eftersträvansvärt att ny bostadsbebyggelse tillkommer över hela kommunen. Området kring Sörstafors bruk är lokaliserat söder om E18 och Lyckhem och är utpekat i kommunens översiktsplan från 2011 som en möjlig plats för utveckling av bostäder. Gällande planer för området är Byggnadsplan för Sörstafors från 1958 och Detaljplan för Sörsta 6:1, m fl från 2008.

  Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för utveckling av mindre verksamheter, kontor, sällanköpshandel samt bostäder.


  Läs mer om

  Detaljplaneprocessen