Dp 232 Strömsholm 8:59

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Ny detaljplan som prövar markens lämplighet för bostadsbebyggelse vandrarhem samt kontor där tidigare Jazzensmuseum Strömsholm funnits

  Laga kraft

  Planområdet ligger i norra delen av Strömsholm och omfattar drygt 7000 kvm. Gällande detaljplan är Sofielund III, vilken vann laga kraft 2006-10-26. Planen reglerar området som mark för kultur. I planområdets omgivning finns bland annat en grundskola, förskola, kontorsfastigheter och bostäder.

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för vandrarhem, bostäder och kontorsverksamhet i befintlig byggnad.

  Planen har varit ute på samråd under tiden 7 december - 15 januari 2021och granskning under tiden 7 juni - 20 augusti 2021.

  Planen har antagits av Kommunstyrelsen 21-09-13

  Planen vann laga kraft 21-10-12

  Detaljplaneprocessen