Dp 232 Strömsholm 8:59

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Namn: Linnea Ehrling
Befattning: Planarkitekt på samhällsbyggnadsavdelningen
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Telefonnummer: 0220-240 71, 0220-242 43

Planuppdrag att ta fram en detaljplan som prövar markens lämplighet för bostadsbebyggelse där tidigare Jazzensmuseum funnits

Planuppdrag

Planområdet ligger i norra delen av Strömsholm och omfattar drygt 7000 kvm. Gällande detaljplan är Sofielund III, vilken vann laga kraft 2006-10-26. Planen reglerar området som mark för kultur. I planområdets omgivning finns bland annat en grundskola, förskola, kontorsfastigheter och bostäder.

På platsen har Jazzens museum tidigare funnits. Nya planens syfte är att pröva markens lämplighet för bostadsbebyggelse.

Läs mer om

Detaljplaneprocessen