Dp 225 Knektbacken 3

Namn: Sandra Ekstedt
Befattning: Planarkitekt
Telefon: 0220-24243
E-post: sandra.ekstedt@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Hallstahammars kommun har tagit fram ett förslag till ny detaljplan som gör det möjligt att bygga en ny bussgata mellan Knektbacken och Brinkvägen. Bakgrunden till förslaget är att ett nytt resecentrum planeras vid Knektbacken och att det regionala bussarna planeras ansluta via Brinkvägen.


Karta över planområdet Knektbacken 3

Laga kraft

Ett nytt resecentrum planeras vid järnvägsstationen i Hallstahammar. Resecentrumet ska samlokalisera buss och tåg för att ge goda förutsättningar att resa med kollektivtrafiken, inom som utom kommunen. De regionala bussarna planeras ansluta via Brinkvägen där en ny bussgata behöver anläggas, vilket är huvudsyftet med denna detaljplan. Planen möjliggör också uppförande av en ny gång- och cykelväg i anslutning till bussgatan.

Planförslaget var ute på samråd mellan 22 augusti och 24 september 2018. Därefter ställdes förslaget ut för granskning mellan 4 februari och 4 mars 2019. 17 juni 2019 antog Kommunfullmäktige detaljplanen.

Beslutet överklagades hos Mark- och miljödomstolen, vilka avslog överklagandet den 24 oktober 2019. Domstolens beslut överklagades inte och planen vann därmed laga kraft den 14 november 2019

 

Detaljplaneprocessen