Dp 224 Sörkvarns- Norra Västeråsvägen II

Namn: Ulrika Johansson
Befattning: Projektledare
Telefon: 0220-24069
E-post: ulrika.johansson@hallstahammar.se
Besöksadress: Nibblegatan 19 B (Centralförrådet), Hallstahammar

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

 

Kommunstyrelsen har beslutat att en detaljplan för att möjliggöra bostadsbebyggelse vid rondellen mellan Sörkvarnsvägen och Västeråsvägen ska tas fram.

Kartbild över området Sörkvarns- och Västeråsvägen

Samråd

Det råder bostadsbrist i kommunen och behovet av nya centrala lägenheter är stort. Det finns dessutom ett behov av att utveckla Hallstahammars centrum. Kommunstyrelsen beslutade därför 2017-08-28 att upprätta en ny detaljplan för Sörkvarns-Norra Västeråsvägen II. Detaljplanen är en del av genomförandet av planprogrammet för Hallstahammars centrum som antogs hösten 2017. Planområdet motsvarar den yta som i planprogrammet kallas etapp två.

Detaljplanens syfte är att planlägga centralt belägen mark för bostadsbebyggelse, att i plan fastställa nu gällande trafikinfrastruktur med rondeller och gång- och cykelvägar, samt att reservera mark för dagvattenhantering. Detaljplanen syftar också till att möjliggöra en gång- och cykelväg till Handbackens lekplats.

Samrådstid
26 augusti - 30 september 2019.

Planen är nu ute på samråd, vilket är det första av två tillfällen att lämna synpunkter och önskemål på planförslaget. Under samrådstiden är du välkommen att lämna dina synpunkter på förslaget. Synpunkterna ska ha kommit in senast den 30 september 2019 till kommunstyrelsen@hallstahammar.se eller till Kommunstyrelsen, 734 80 Hallstahammar.

Planen har nu varit ute på samråd. Den bearbetas nu och kommer ut på granskning i november vilket är andra tillfället att tycka till om förslaget

Utställningslokaler

Under samrådstiden kommer planförslaget att finnas tillgängligt på Hallstahammars bibliotek samt i Kommunhusets foajé.
Informationsmöte torsdagen den 5 september kl 17.30 i KS-salen, Kommunhuset

Har du frågor är du välkommen att kontakta Hallstahammars kommun

Planhandlingar

Detaljplaneprocessen