Dp 214 Kolbäcks centrum (f.d. Myran)

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Namn: Sandra Ekstedt
Befattning: Planarkitekt
Telefon: 0220-24243
E-post: sandra.ekstedt@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar


Kommunstyrelsen har gett i uppdrag att göra en detaljplaneändring som kan möjliggöra en byggnation av en ny avdelning för Kolbäcks vårdcentral  i bottenplan och bostadsbebyggelse ovanför på fastigheten.

Laga kraft

Planändring. 2017 vann detaljplan 214 Myran i Kolbäcks centrum laga kraft. Planen reglerar området för bland annat bostadsbebyggelse upp till fem våningar. Hallstahammars kommun har tillsammans med region Västmanland identifierat behovet av avlastning för vårdcentralen i Kolbäck. En yta som bedömts vara lämplig är detaljplaneområdet för Myran. För att vårdcentral ska vara möjligt att uppföra krävs en detaljplaneändring. Ändringen som har gjorts är att tillåta användning vård  samt samlingslokal i plankartan.

Detaljplaneändringen var ute på samråd 3 juni - 4 juli och därefter ute på granskning 30 augusti - 27 september 2019

Planen antogs av Kommunstyrelsen 2019 - 11-11

Planen har vunnit laga kraft 2019-12-06

Laga kraft handlingar:

Detaljplaneprocessen