Dp 157 Södra Näs planändring

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Kommunstyrelsen har gett i uppdrag att göra en planändring för detaljplan 157 Södra Näs

  Granskning

  Syftet med planändringen  är att delar av kvartersmark på fastigheterna
  Ask 1-12 ändras till allmän platsmark som förvärvas av kommunen.

  Granskningstid
  17 maj - 18 juni 2021

  Planen har tidigare varit ute på samråd under tiden 7 december - 15 januari 2021. Planen är nu reviderad och ute på granskning vilket är det andra tillfället där du är välkommen att tycka till om förslaget. Dina synpunkterna ska ha inkommit senast den 18 juni 2021 till: kommunstyrelsen@hallstahammar.se eller till Kommunstyrelsen, 734 80 Hallstahammar.

  Utställningslokaler

  Under granskningstiden kommer planförslaget att finnas utställt på Hallstahammars bibliotek samt i Kommunhusets foajé.

  På grund av rådande omständigheter med covid-19 så är Kommunhuset stängt , om information önskas gällande planen eller om du har några frågor ber vi dig istället att höra av dig till kundcenter för att boka ett besök.

  Planhandlingar

  Planprocessen