Dp 157 Södra Näs planändring

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Kommunstyrelsen har gett i uppdrag att göra en planändring för detaljplan 157 Södra Näs

  Samråd

  Syftet med planändringen  är att delar av kvartersmark på fastigheterna
  Ask 1-12 ändras till allmän platsmark som förvärvas av kommunen.

  Samrådstid
  7 december - 15 januari 2021

  Planen är nu ute på samråd, vilket är det första av två tillfällen att lämna synpunkter på planförslaget.

  Under samrådstiden den 7 december 2020 till den 15 januari 2021 är du välkommen att lämna synpunkter på planförslaget. Synpunkterna ska ha inkommit senast den 15 januari 2021 till: kommunstyrelsen@hallstahammar.se eller till Kommunstyrelsen, 73480 Hallstahammar.

  Utställningslokaler

  Under samrådstiden kommer planförslaget att finnas utställt på Hallstahammars bibliotek samt i Kommunhusets foajé.

  På grund av rådande omständigheter med covid-19 så är Kommunhuset stängt men om information önskas gällande planen eller om du har några frågor ber vi dig istället att höra av dig till kundcenter för att boka ett besök.

  Planhandlingar

  Planprocessen