Dp 157 Södra Näs planändring

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Kommunstyrelsen har gett i uppdrag att göra en planändring för detaljplan 157 Södra Näs

Planuppdrag

Syftet med planändringen  är att delar av kvartersmark på fastigheterna
Ask 1-12 ändras till allmän platsmark som förvärvas av kommunen.

Läs mer

Planprocessen