Så fungerar ansvar, skötsel och larm för lätta tryckavlopp

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Namn: Annica Wijk
  Befattning: Avdelningschef för vatten och avlopp
  Telefon: 0220-24329
  E-post: annica.wijk@hallstahammar.se
  Besöksadress: Nibblegatan 19-21, Hallstahammar

  Lätt tryckavlopp (LTA) innebär att spillvattnet transporteras i trycksatta ledningar som följer terrängen. Varje fastighetsägare pumpar då sitt avlopp från en LTA-tank med en LTA-pump in i den trycksatta huvudstammen. Detta skiljer sig från självfallsnät där spillvattnet rinner till huvudstammen utan föregående pumpning. Om en fastighet ansluts till ett LTA-nät tillhandahåller Hallstahammars kommun en LTA-tank med tillhörande pump, dessa ingår i anläggningsavgiften.

  LTA-pumpen transporterar bort fastighetens spillvatten

  Spillvatten från fastigheten rinner till LTA-tanken där det samlas upp innan det transporteras vidare med hjälp av LTA-pumpen. LTA-pumpen har en inbyggd automatik för start, stopp och larmnivå. Pumpen förväntas arbeta felfritt i åratal utan att förebyggande service behövs. Om pumpen av någon anledning inte skulle fungera, startar det automatiska larmsystemet. Larmet placeras i kök eller hall där det lätt uppmärksammas.

  Kommunen tillhandahåller LTA-tank och LTA-pump – fastighetsägaren ansvarar för markarbete och elförsörjning

  Hallstahammars kommun tillhandahåller LTA-tank och LTA-pump samt ansvarar för drift och skötsel av LTA-pumpen under förutsättning att inget otillåtet tillförs LTA-pumpen.

  Fastighetsägaren ansvarar för att gräva ner LTA-tanken och ordna markarbetet inne på fastigheten. Fastighetsägaren ansvarar också för att strömförsörja LTA-pumpen samt att säkerställa att inget otillåtet tillförs LTA-pumpen.

  Kommunen ansvarar för normala reparationer och fastighetsägaren ansvarar vid misskötsel

  Nyanslutning lätt tryckavlopp

  Om LTA-pumpen havererar ansvarar kommunen i normalfallet för reparationen. Det är endast tillåtet att tillföra bad-, dusch-, tvätt-, disk-, eller toalettvatten, s.k. spillvatten, till LTA-tanken.

  Det är inte tillåtet att spola ner skräp och dylikt som inte hör hemma i avloppet. LTA-pumpen kan inte ta hand om exempelvis våtservetter, bindor, blöjor, kläder, trasor, tops eller sand. Större mängder fett kan också orsaka problem i alla typer av avlopp. Torka istället fettet ur stekpannan med hushållspapper innan du diskar, och häll matolja i exempelvis en pet-flaska som du försluter och slänger i soppåsen.

  Om LTA-pumpen havererar på grund av att LTA-pumpen tillförts något som inte är tillåtet, står fastighetsägaren för samtliga kostnader som uppstått vid reparationen

  Pumplarm lätt tryckavlopp

  Vad händer vid larm från LTA-pumpen?

  LTA-pumpen är försedd med larm för att uppmärksamma störningar och haverier. LTA-pumpen kan bland annat larma vid tillfälligt utsläpp av stora vattenmängder. Undvik att tillföra vatten i avloppet tills felet är åtgärdat. Avvakta då för att se om problemet upphör när vattennivån i tanken sjunkit.

  Om larmet fortsätter, kontrollerar du att alla säkringar är hela, att strömbrytarna är tillslagna och att ström finns fram till pumpen innan du kontaktar kommunen.