Samhällsplanering

Resultatet av dialogerna om framtidens centrum

Under våren 2016 genomfördes en rad olika dialoger om Hallstahammars centrum. Intresset har varit stort och det kom in väldigt många synpunkter som vi under sommaren har sorterat och sammanställt. Ett stort tack till alla er som deltagit på något sätt!

Nu kommer nästa fas i projektet. Denna månad inleder vi arbetet med att ta fram ett planförslag, där resultatet av dialogerna kommer utgöra en stor del av underlaget. När planförslaget är färdigt skickas det ut på så kallat samråd, då finns det möjlighet för alla att tycka till.