Samhällsplanering

Stort intresse för vårens dialoger om framtidens centrum

Under våren 2016 har invånarna i Hallstahammars kommun fått tycka till om dagens och framtidens centrum. Synpunkterna är viktiga i det planprogram som på ett övergripande sätt ska lägga fram en vision och en struktur för centrums framtida utveckling.

Katarina Kobosko, planarkitekt på Hallstahammars kommun, berättar att hon och hennes kollegor har arbetat intensivt för att fånga in Hallstahammarbornas tankar och idéer om centrum genom en rad olika dialoger.

– Vi har bland annat haft ett tält, tillsammans med några av våra politiker, på Vårmarknaden och Tillsammandagen där vi har träffat invånarna och tagit in synpunkter. Förutom att vi hade många givande och intressanta samtal, fylldes 175 enkäter i, och på kartorna i montern lämnades över 70 olika idéer, säger hon.

Enligt Katarina var det många som var intresserade och veta mer om planerna för centrum samt att få möjlighet att tycka till. Det fanns också en tävling med frågor om Hallstahammars centrum. Vinsten bestående av två biobiljetter gick till Zenita Ekström och Kenna Lindström.

Under april och maj har det också funnits en webbenkät och ett kartverktyg på kommunens hemsida. Där har man kunnat svara på frågor och tycka till om olika platser på en karta. Det visade sig vara populärt och det kom in 365 svar.

Spännande idéer och viktiga erfarenheter har också utbytts genom dialoger med fokusgrupper bestående av barn, ungdomar, nyanlända, funktionsnedsatta, handlare och fastighetsägare. Katarina Kobosko berättar att man från kommunens sida har testat lite nya grepp att föra dialog på.

– Till exempel så har barnen i årskurs 3 på Näslundskolan byggt modeller av hur Hallstahammars centrum ska bli en mötesplats för alla. Barnen har haft vernissage på sin utställning som står uppställd i kommunhusets foajé fram till den 10 juni.

– Intresset och engagemanget från allmänheten har överstigit alla våra förväntningar, vilket är väldigt kul! Nu ska allt sammanställas, ett digert men roligt arbete, säger Katarina.

Resultatet av dialogerna kommer ingå i det underlag som ligger till grund för förslaget till planprogram som arbetas fram under hösten och vintern. Förslaget kommer därefter att finnas tillgängligt för invånarna att tycka till om i början på nästa år.