Samhällsplanering

Så vill barnen ha framtidens centrum

Som en del av arbetet med att ta fram ett planprogram för Hallstahammars centrum har det under våren 2016 skett en rad invånardialoger. I en av dessa har barnen i årskurs 3 på Näslundsskolan deltagit.

De har genom foton beskrivit Hallstahammar då och nu. Dessutom har de byggt modeller av sina idéer om hur framtidens Hallstahammars centrum kan bli en mötesplats för alla.

Detta utmynnade i en utställning i kommunhusets foajé.