Tunboskolans om- och tillbyggnad

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Kommunfullmäktige har till följd av ett tidigare inriktningsbeslut om att gå tillbaka till sammanhållna stadieindelningar samt trångboddheten på Vallbyskolan i Kolbäck beslutat att organisera Tunboskolan som en skola för årskurserna fyra till nio. Under den här rubriken kan du följa hela processen, från beslut till byggnation och inflyttning.

  Kartbild över Tunboskolans planerade utbyggnad

  Beslutet genomförs i två steg

  Steg ett innebär att årskurs fem från och med läsåret 2018/2019 flyttade från Vallbyskolan till att gå på Tunboskolan.

  Från och med läsåret 2019/2020 ska även årskurs fyra finnas på Tunboskolan. För att kunna genomföra flyttarna måste Tunboskolans lokaler utökas.

  Mellanstadiet i egen flygelbyggnad mot öster

  När Tunboskolan blir en mellan- och högstadieskola kommer en ny flygel som sträcker sig i östlig riktning från den befintliga skolan att byggas. Flygeln kommer innehålla lektionssalar med tillhörande grupprum för årskurserna fyra till och med sex. Även det nya skolbiblioteket (som alla elever på skolan kan utnyttja) placeras i flygelbyggnaden.

  Utemiljö anpassad för mellanstadieelever

  Den inre skolgården, som ligger mellan de två flygelbyggnaderna, planeras för att eleverna ska kunna vistas där under lite lugnare former. Där kommer finnas plats att sitta om man till exempel vill ta med sig en bok ut från biblioteket för att läsa.

  På den södra skolgården kommer lekredskap och möjlighet till mer fysisk aktivitet att ordnas.

  Cykelställ kommer att finnas på flera olika platser runt om skolan.

  Kostnad för ombyggnationen

  Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2018 om byggnationen till en beräknad kostnad på mellan 35 och 40 miljoner kronor

  Beslutsprotokoll

  Våra webbartiklar som följer vad som händer i ärendet