Ny förskola i Ädelstenens lokaler - Äppellundens förskola

  På denna sida följer vi processen med att bygga en ny förskola i Hallstahammar. Förskolan kommer heta Äppellunden och ligga i delar av Ädelstenens lokaler i sydöstra delen av Hallstahammars tätort.

  Kartbild som visar var den nya förskolan i Ädelstenens lokaler kommer att ligga

  Då Hallstahammar växer och antalet barn ökar, så ökar också behovet av förskoleplatser. Det faktumet i kombination med att temporära moduler under lång tid använts vid två av kommunens förskolor (Jan Pers backe och Duvan) har lett till att de förtroendevalda politikerna fattat beslutet att bygga en ny förskola i Hallstahammar.

  Byggprocessen går framåt

  Förskolan kommer att ha sina lokaler i de två östra flyglarna av byggnaden som kallas Ädelstenen (det före detta sjukhemmet). Förutom åtta avdelningar kommer förskolan också att ha ett tillagningskök.

  Byggnationsarbetet pågår för fullt både ut- och invändigt (uppdatering februari 2022):

  • Inomhus har väggar rivits och ny planlösning växer fram ur ett nästan tomt skal.
  • Innerväggar sätts upp och rummen färgsätts, golvläggning pågår.
  • Inredning planeras och inköp av inventarier, exempelvis skötbord ska göras.
  • Arbetet med utemiljön pågår och lekredskap köps in.
  • Taket har renoverats och huset får solpaneler.

  Bild nummer 1-3 visar lekredskap som barnen kommer kunna leka med när de börjar på förskolan Äppellunden.

  Bild nummer 4 visar bänkar som är placerade utanför matsalen, pergola för att skugga och odlingslådor att plantera i

   

  Bilderna tagna i april och maj 2022 av rektor Jenny Lind.

  Bild nummer 1

  Lekredskap på förskolan Äppellundens utegård

  Bild nummer 2

  Lekredskap på förskolan Äppellundens utegård

  Bild nummer 3

  Lekredskap på förskolan Äppellundens utegård

  Bild nummer 4

  Bild på bänkar som är placerade utanför matsalen, pergola
för att skugga och odlingslådor att plantera i 

  Planering för verksamhet

  Planerna för Äppellunden är att förskolan fullt utbyggd ska ha plats för 140 barn fördelade på åtta förskoleavdelningar. Här kommer också verksamheten för de barn som behöver omsorg på obekväm arbetstid att inrymmas.

  Den preliminära tidsplanen är att verksamheten ska komma igång från och med hösten 2022. Då kommer den nya förskolan att ha plats för cirka 70-80 barn i åldrarna 1-5 år.

  Barn- och utbildningsförvaltningen planerar och förbereder verksamheten:

  • Möjlighet att ansöka om plats på förskolan Äppellunden öppnar i mars 2022.
   • För barn som ska börja förskolan till hösten och har behov av omsorg på obekväma arbetstider, är det den nya förskolan Äppellunden i Hallstahammar samt förskolan Lärkan i Kolbäck som erbjuder omsorg på obekväma tider.
   • Barn som redan är inskrivna med behov av omsorg på obekväma arbetstider, och som idag går på förskolan Jan Pers backe får separat information och ska inte göra ny ansökan.
   • Barn som redan går på Jan Pers backe, och som berörs av flytt till Äppellunden har fått och kommer löpande att få separat information.
   • Barn som idag går på Duvan, där provisoriska moduler kommer försvinna, berörs inte av flytt till Äppellunden. Tillräckligt många barn går till hösten vidare till förskoleklass, vilket innebär att kvarvarande barn på Duvan får plats i de lokaler som finns.
   • Övriga som önskar plats på Äppellunden söker i vanlig ordning förskoleplats och anger sina önskemål.
   • Ansök om plats i eller byte av förskola
  • Rektor för förskolan Äppellunden tillträder i april 2022.
  • Inflyttning och iordningsställande av Äppellundens lokaler planeras ske under de första veckorna i augusti.
  • Verksamheten startar och barnen tas emot under senare delen av augusti (vecka 33 eller 34)
   Observera att tidsplanen kan komma att ändras om förseningar i någon del av processen uppstår.
  Kartbild som visar ny sträckning Ingrid Maries väg

  Ny vägsträckning ska under­lätta lämning och hämtning

  Förutom arbetet i och omkring byggnaden Ädelstenen anläggs också en ny väg.

  Ingrid Maries väg för­längs och samman­­kopplas med Nibble­gatan. Parallellt med vägen skapas ett antal parkeringsfickor där man får parkera när man lämnar och hämtar barn. Entrén till förskolan kommer att finnas på södra gaveln.

  Vägsträckan kommer att enkel­riktas från norr till söder.

  Mer information

  Vi kommer löpande fylla på denna sida med mer information under byggprocessen. Barn- och utbildningsförvaltningen och förskolans organisation strävar också efter att ha en tät dialog med de som berörs och påverkas av förändringen. 

  Har du frågor om själva byggprocessen är du välkommen att kontakta projektledare för fastigheter eller kommunens fastighetschef.

  Har du frågor om förskolans verksamhet är du välkommen att kontakta förskolornas områdeschef.

  Du kan alltid kontakta kundcenter, som lotsar dig vidare till rätt person.

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Namn: Jenny Lind
  Befattning: Chef på förskolan Äppellunden
  Telefon: 0220-24161
  E-post: jenny.lind@hallstahammar.se
  Besöksadress: Nibblegatan 14, Hallstahammar

  Namn: Peter Wallén
  Befattning: Avdelningschef för fastighet
  Telefon: 0220-24008
  E-post: peter.wallen@hallstahammar.se
  Besöksadress: Nibblegatan 19-21, Hallstahammar

  Namn: Maria Nummelin
  Befattning: Chef för området förskola
  Telefon: 0220-24610
  E-post: maria.nummelin@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar  Beslutsprocessen går att följa genom att läsa protokoll från nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige.