Ny förskola i Ädelstenens lokaler - Äppellundens förskola

  På denna sida följer vi processen med att bygga en ny förskola i Hallstahammar. Förskolan kommer heta Äppellunden och ligga i delar av Ädelstenens lokaler i sydöstra delen av Hallstahammars tätort.

  Kartbild som visar var den nya förskolan i Ädelstenens lokaler kommer att ligga

  Då Hallstahammar växer och antalet barn ökar, så ökar också behovet av förskoleplatser. Det faktumet i kombination med att temporära moduler under lång tid använts vid två av kommunens förskolor har lett till att de förtroendevalda politikerna fattat beslutet att bygga en ny förskola i Hallstahammar.

  Plats för 140 barn – de första 70 flyttar in hösten 2022

  Förskolan kommer att ha sina lokaler i de två östra flyglarna av byggnaden som kallas Ädelstenen (det före detta sjukhemmet) och ha plats för 140 barn. Förutom åtta avdelningar kommer förskolan också att ha ett tillagningskök.

  Byggnationsarbetet pågår för fullt både ut- och invändigt. Inomhus har väggar rivits och ny planlösning växer fram ur ett nästan tomt skal. Utomhus ska förutom markarbete, också taket renoveras och solpaneler kommer att sättas upp.

  Den preliminära tidsplanen är att verksamheten ska komma igång från och med hösten 2022. Då kommer ett 70-tal barn i åldrarna 1-5 år att få förskoleplats i den nya förskolan. Här kommer också verksamheten för de barn som behöver omsorg på obekväm arbetstid att inrymmas.

  Kartbild som visar ny sträckning Ingrid Maries väg

  Ny vägsträckning ska under­lätta lämning och hämtning

  Förutom arbetet i och omkring byggnaden Ädelstenen anläggs också en ny väg.

  Ingrid Maries väg för­längs och samman­­kopplas med Nibble­gatan. Parallellt med vägen skapas ett antal parkeringsfickor där man får parkera när man lämnar och hämtar barn. Entrén till förskolan kommer att finnas på södra gaveln.

  Vägsträckan kommer att enkel­riktas från norr till söder.

  Mer information

  Vi kommer löpande fylla på denna sida med mer information under byggprocessen. Barn- och utbildningsförvaltningen och förskolans organisation strävar också efter att ha en tät dialog med de som berörs och påverkas av förändringen. 

  Har du frågor om själva byggprocessen är du välkommen att kontakta projektledare för fastigheter eller kommunens fastighetschef.

  Har du frågor om förskolans verksamhet är du välkommen att kontakta förskolornas områdeschef.

  Du kan alltid kontakta kundcenter, som lotsar dig vidare till rätt person.

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Projektledare fastighet
  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se

  Du når projektledare fastighet på direktnummer 0220‑240 28.

  Namn: Peter Wallén
  Befattning: Avdelningschef för fastighet
  Telefon: 0220-24008
  E-post: peter.wallen@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Namn: Maria Nummelin
  Befattning: Chef för området förskola
  Telefon: 0220-24610
  E-post: maria.nummelin@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar  Beslutsprocessen går att följa genom att läsa protokoll från nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige.