CARL-FREDRIK EKSTRÖM - ÅTERSKEN OCH VISKNINGAR

1 september - 17 november

Carl-Fredrik Ekström/N (1967) använder inte bara penslar i sitt konstnärskap; kameran är också ett viktigt redskap. Som medlem i Naturfotograferna utövar Ekström naturligtvis sin fotografering enligt de etiska reglerna som innebär att inte “fuska” med bilderna. Alla bilder blir till i kameran, och inte i en dator, men det är lätt att se den professionella konstnären bakom de suggestiva och måleriska bilderna - Carl-Fredriks väldigt speciella och avancerade bildstil har nått en stor publiks uppskattning. Så här beskriver Ekström själv sin utställning på Naturfotografiska: ”En utställning om naturen och seendet. Om en önskan att lyckas fånga in något vagt och flyktigt men som ändå är av stor personlig betydelse. Om något som kan vara osynligt ända tills man tvingar sig själv att vara närvarande. Alla som plockat svamp känner igen det: från att skogen har varit helt tom finns de plötsligt överallt. Det enda som var i vägen satt i huvudet.”