PHOTONATURA - PERSONLIGT

1 juni - 31 december

PhotoNatura verkar för att utveckla naturfotografi inom ett sunt bildetiskt ramverk. Föreningen har alltid legat i framkant vad gäller gränsöverskridande naturbilder och har ofta ena foten i ett rent konstnärligt uttryck. Genom att välkomna nytänkande och individuella uttrycksformer vill gruppen skapa en kreativ och utmanande miljö där medlemmar stimuleras till att utveckla sitt fotograferande.

PhotoNatura verkar för att utveckla naturfotografi inom ett sunt bildetiskt ramverk. Gruppen har alltid legat i framkant vad gäller gränsöverskridande naturbilder och har ofta ena foten i ett rent konstnärligt uttryck. Genom att välkomna nytänkande och individuella uttrycksformer vill vi skapa en kreativ och utmanande miljö där medlemmar stimuleras till att utveckla sitt fotograferande.

Bilderna i utställningen ” Personligt ” är hämtade från PhotoNaturas senaste bok med samma namn, där medlemmarna visar några av sina bästa bilder skapade under inspirerande ögonblick runt om i världen.