THOMAS JÅGAS - FJÄLLNÄRA LJUS

19 maj - 25 augusti

Texterna är många om den fjällnära skogens stora betydelse som ”Den sista vildmarken”. Nu är den för första gången även vördnadsfullt fotograferad. I den nyutgivna boken “Fjällnära ljus” bjuds vi på kaskader av årstidernas färgrika ljusväxlingar över fjället och i dalgångarnas fjällskog. För första gången ställer nu Thomas Jågas/N även ut sina berömda bilder ur projektet. Landskap, blommor, fåglar och djur - hela fjällskogens flora och fauna finns representerad i denna vackra utställning. Thomas Jågas tjänstgör som kommunbiolog i Falun, men stor del av hans tid ägnas åt naturfotografering, företrädesvis i Dalarnas skogsområden.