LAPONIA - STORSLAGEN STILLHET

25 november - 20 januari

Rays of sunlight imbue the landscape with life. Winter gives way to spring in the mountains of Þórsmörk.

Det äkta paret Orsolya och Erlend Haarberg från Norge har jobbat tillsammans sedan 2005. De har nått oerhörd framgång med ett antal projekt, som bland annat presenterats stort i National Geographic Magazine. Två projekt har även resulterat i böcker: Island – kontrasternas land, och Lappland – Nordens Alaska. Hösten 2017 kommer de ut med sin nya bok, resultatet av fyra års hårt arbete – varav sammanlagt ett år i tält – i det svenska Världsarvet Laponia. Titeln på boken, utställningen och bildföredraget är Laponia – storslagen stillhet.

Vi på Naturfotografiska är mycket stolta över att som första galleri kunna visa upp detta projekt. Valda delar av Haarbergs utställningar "Island – kontrasternas land" och "Levande fjäll" kommer också att rymmas i galleriet.