Vårt erbjudande

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  I denna ruta skriver du ingressen. Ingress är en kort sammanfattning eller inledning som talar om vad läsaren kommer att möta på den här sidan.

  Förmåner

   

  Tillgång till portalen Fördel Hallstahammar

  Här hittar du alla dina förmåner samlade på ett ställe och du har även tillgång till en rad erbjudanden med rabatter på varor och tjänster.

  Friskvårdsbidrag

  Friskvårdbidrag medfinansieras med 50 % av kostnaden upp till 1500 kr per kalenderår. Du kan använda det till en rad olika aktiviteter. Allt från att träna fotboll till mental träning finns att välja.

  Bada gratis på våra bad

  Du som arbetar hos oss får gratis badkort som ger dig tio badtillfällen på våren och tio badtillfällen på hösten på Sporthallen och Vallmobadet. På sommaren kan du få ett tiokort på Skanzöbadet.

  Förmåner vid sjukdom

  Under dag 2–14 i sjukperioden ges 80 procent av lönen i sjuklön. Är man sjuk längre tid än 14 dagar får man sjuklön som är 10 procent av lönebortfallet utöver sjukpenningen från försäkringskassan, dock längst till och med den 90:e kalenderdagen i sjukperioden.

  Semester och andra ledighetsförmåner

  Enligt semesterlagen skall arbetstagare erbjudas 25 semesterdagar. Vi i Hallstahammar kommun har dock förmånligare avtal.

  Upp till 39 år = 25 semesterdagar
  40år – 49 år = 31 semesterdagar
  Det året du fyller 50 år = 32 semesterdagar

  Nästan alla har möjlighet att semesterväxla

  För varje uttagen betald semesterdag får du ett visst belopp i semesterdagstillägg. Om du väljer att semesterväxla så får du semesterdagar istället för pengar.

  Då ser istället antalet semesterdagar ut så här:
  Upp till 39 år = 30 semesterdagar
  40år – 49 år = 37 semesterdagar
  Det året du fyller 50 år = 38 semesterdagar

  Om du semesterväxlar måste alla dagar tas ut under året.

  Alla är försäkrade

  Alla arbetstagare i kommunen omfattas av kollektivavtalförsäkringar vid arbetsskada och vid sjukdom. Dessa försäkringar är en anställningsförmån som bestäms i ett kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter.

  Höjd sysselsättningsgrad

  Du som inte har en heltidstjänst kan anmäla ditt intresse att höja din sysselsättningsgrad. Innan en nyanställning sker så skall arbetsgivaren först undersöka om det finns någon som önskat högre sysselsättningsgrad. Förutsatt att den som önskar höjd sysselsättningsgrad har kompetensen för det som arbetsgivaren efterfrågar kan den som önskar mer tid få det innan en ny anställning sker.

  För dig som har möjlighet till föräldraledighet

  Om du varit anställd under minst 365 kalenderdagar innan du går på betald föräldraledighet får du ett föräldrapenningtillägg som motsvarar 10 procent av lönebortfallet, under högst 150 kalenderdagar i följd.

  Terminalglasögon

  Glasen till glasögonen bekostar arbetsgivaren till 100%. Bidraget på max 1000 kr används till att bekosta bågarna. Vill du ha dyrare bågar än 1000 kr får du lägga till det själv. Bidraget kan användas av anställda som jobbar framför bilskärm mer än en timma per dag.

  •