Ferie- och sommarjobb för ungdomar

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Varje sommar erbjuder kommunen ungdomar sommarjobb, så kallade feriearbeten, i olika former. Jobben riktar sig till de ungdomar som är folkbokförda i Hallstahammars kommun. Ansökningstiden för dessa är normalt under senvintern och annonseras ut via kommunens vanliga platsannonser.

  Tjej som rensar ogräs

  Ett feriejobb (eller praktik) är ett sätt att få inblick i hur det är att arbeta inom kommunen. Du ersätter ingen annan personal och du får handledning till de uppgifter du ska utföra.

  Ett feriejobb ska inte blandas ihop med det som vanligtvis kallas "sommarjobb". Med sommarjobb menar vi ett vikariat där man ersätter någon ordinarie medarbetare som har semester.

  Städpatrullen – för ungdomar 16 och 17 år

  Som feriearbetare inom städpatrullen jobbar du med att hålla rent och snyggt i våra parker och på lekplatser runt om i kommunen. Anställningarna sker i två­veckors­perioder och arbetsdagen är fyra timmar och riktar sig till dig som under året fyller 16 eller 17 år.

  Teatergruppen – för ungdomar 13-16 år

  Som feriearbetare inom teatergruppen jobbar du som skådespelare och guide på Skantzenområdet. Perioden inleds med att under två veckor repetera in de scener som ska framföras. Detta sker med ledare på Hammarteatern, amatör­teater­föreningen i Hallstahammar. Därefter spelas scenerna upp under ett antal teaterguidningar på området.

  Feriejobbet i teatergruppen riktar sig till dig som är mellan 13 och 16 år.

  En ung tjej tittar vänligt på sin morfar

  Feriejobb inom socialförvaltningen

  Kommunen erbjuder olika slags feriejobb inom social­förvaltningen under sommaren. Som ferie­jobbande ungdom kan dina uppgifter handla om att tillsammans med äldre personer som har hem­tjänst eller bor på äldre­boende ta promenader eller sitta och läsa eller lösa korsord - helt enkelt sätta en guldkant på någons tillvaro.

  Andra feriejobb kan vara att ge personer med funktions­nedsättning, såväl barn som vuxna en meningsfull vardag. Kanske planerar du tillsammans med personalen olika inne- och uteaktiviteter för någon som går på särskolans fritidsklubb eller som bor i ett gruppboende.

  Du kan också jobba på enheten för arbete och utbildning och där främst vara en språkstödjare för personer som läser svenska för invandrare (SFI). 

  För att få feriejobba inom socialförvaltningen ska du vara 16 eller 17 år. Alla feriearbetande ungdomar har handledare utsedda.

  Jobben annonseras på Offentliga jobb

  Alla jobb inom Hallstahammars kommun, vare sig det är tillsvidareanställningar, vikariat eller feriejobb för ungdomar läggs ut med jobbannonser på webbplatsen Offentliga jobb. Skulle du inte hitta en särskild annons kan det bero på att jobbet ännu inte annonserats ut eller att ansökningstiden gått ut.

  Förtydligande om feriejobb för yngre ungdomar

  Tidigare har även kombinationen sommarjobb tillsammans med fritidsaktiviteter för de lite yngre ungdomar som går på högstadiet, funnits. Detta var något som fritidsgårdarna ordnade och det räknades inte som ett regelrätt arbete. Intresset för denna aktivitet har minskat de senaste åren. Därför beslutade kultur- och fritidsnämnden att istället satsa på andra aktiviteter inom kulturhusets verksamhetsområde i ett sommarlovsprogram.