Dina förmåner som anställd hos Hallstahammars kommun

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Som anställd i Hallstahammars kommun har du ett antal förmåner, som friskvårdsbidrag, kostnadsfritt kaffe eller te, med mera.

  Olika sportutrustning

  Friskvårdsbidrag - ett ekonomiskt stöd

  Som arbetsgivare vill Hallstahammars kommun stötta och uppmuntra medarbetarna till ett aktivt och hälsosamt liv. Bland annat görs detta genom ett ekonomiskt bidrag till friskvårdsaktiviteter, så kallat friskvårdsbidrag.

  Alla medarbetare har tillgång till ett friskvårds­bidrag på upp till 2000 kronor, som utnyttjas genom friskvårdsportalen Epassi.

  Flexibel arbetstid

  I flera av våra verksamheter gäller avtalet om flexibel arbetstid. Flexibel arbetstid innebär att du, inom vissa ramar, själv kan planera och bestämma när du ska arbeta. 

  Förmåner vid sjukdom

  Under dag 2–14 i sjukperioden ges 80 procent av lönen i sjuklön. Är man sjuk längre tid än 14 dagar får man sjuklön som är 10 procent av lönebortfallet utöver sjukpenningen från försäkringskassan, dock längst till och med den 90:e kalenderdagen i sjukperioden.

  Semester och andra ledighetsförmåner

  Enligt semesterlagen skall arbetstagare erbjudas 25 semesterdagar. Vi i Hallstahammar kommun har dock förmånligare avtal.

  Upp till 39 år = 25 semesterdagar
  40år – 49 år = 31 semesterdagar
  Det året du fyller 50 år = 32 semesterdagar

  Nästan alla har möjlighet att semesterväxla

  För varje uttagen betald semesterdag får du ett visst belopp i semesterdagstillägg. Om du väljer att semesterväxla så får du semesterdagar istället för pengar.

  Då ser istället antalet semesterdagar ut så här:
  Upp till 39 år = 30 semesterdagar
  40år – 49 år = 37 semesterdagar
  Det året du fyller 50 år = 38 semesterdagar

  Om du semesterväxlar måste alla dagar tas ut under året.

  Alla är försäkrade

  Alla arbetstagare i kommunen omfattas av kollektivavtalförsäkringar vid arbetsskada och vid sjukdom. Dessa försäkringar är en anställningsförmån som bestäms i ett kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter.

  Höjd sysselsättningsgrad

  Du som inte har en heltidstjänst kan anmäla ditt intresse att höja din sysselsättningsgrad. Innan en nyanställning sker så skall arbetsgivaren först undersöka om det finns någon som önskat högre sysselsättningsgrad. Förutsatt att den som önskar höjd sysselsättningsgrad har kompetensen för det som arbetsgivaren efterfrågar kan den som önskar mer tid få det innan en ny anställning sker.

  För dig som har möjlighet till föräldraledighet

  Om du varit anställd under minst 365 kalenderdagar innan du går på betald föräldraledighet får du ett föräldrapenningtillägg som motsvarar 10 procent av lönebortfallet, under högst 150 kalenderdagar i följd.