Ta emot praktikanter, lärlingar, anställa medarbetare

I Hallstahammars kommun jobbar vi på olika sätt med att försöka underlätta för näringslivet att hitta rätt kompetens. Det handlar om att skola och näringsliv jobbar tätt tillsammans för att eleverna ska lära sig det företagen efterfrågar. Kommunen har också ett tätt samarbete med Arbetsförmedlingen och vi har en mängd begåvade människor inom Jobbcentrum som gärna gör praktik på en arbetsplats. Genom regeringens Växa-stöd kan det bli lättare för enmansföretag och vissa handels- och aktiebolag att anställa.