Serveringstillstånd för cateringverksamhet

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Alkohol- och tobakshandläggare
  Telefon: 0220‑247 02
  E-post: alkohol.tobak@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Du som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap kan ansöka om ett stadigvarande serverings­tillstånd. När du vill servera alkoholhaltiga drycker vid ett catering­uppdrag måste du anmäla adressen till den lokal som planeras att användas. Detta under förutsättning att du beviljats serveringstillståndet.

  Förutsättningar för att få servera alkoholhaltiga drycker vid cateringuppdrag

  Du som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap måste:

  • ha ett eget kök för lagning eller tillredning av mat
  • ha ansökt om och beviljats ett stadigvarande serverings­tillstånd
  • anmäla vilken lokal serveringen ska äga rum i (anmälan görs till Hallstahammars kommun)
  • få ett godkännande av lokalens lämplighet (Hallstahammars kommun är den som godkänner eller underkänner)

  Ta fram alla handlingar och betala ansöknings­avgiften

  Vid ansökan kontrolleras den sökandes lämplighet och risker för alkoholpolitiska olägenheter. Handläggnings­tiden kan variera, men vanligtvis tar en ansökan om permanent serveringstillstånd två månader att handlägga. Det är därför bra att vara ute i god tid med ansökan. Om bygg- och miljönämnden beslutar om godkännande av serveringstillstånd får du ett tillstånds­bevis.

  Vi tar ut en avgift för ansökan om serveringstillstånd. Avgiften ska betalas innan vi börjar handlägga ditt ärende. Du får inte tillbaka avgiften om du får ett avslag. Avgiften är 11 900 kronor (år 2022).

  Observera att din ansökan behandlas först när den är komplett med alla handlingar och avgiften är betald.

  Ansök om serverings­tillstånd samt anmäl serverings­lokal vid catering här