Anmäl provsmakning av alkoholhaltig dryck

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Alkohol- och tobakshandläggare
  Telefon: 0220‑247 02
  E-post: alkohol.tobak@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Du som vill ordna provsmakning av alkoholdrycker måste för det första ha ett serverings­tillstånd. När du vill ordna provsmakning måste du anmäla evenemanget till Hallstahammars kommun i god tid innan det äger rum.

  Provsmakning innebär att du serverar små mängder av olika produkter för att ge deltagarna en uppfattning om kvalitet och smak. Vid provsmakning behöver du inte servera mat.

  Förutsättningar för att få anordna prov­smakning av alkoholhaltiga drycker

  Detta gäller för dig; näringsidkare, partihandlare eller tillverkare med stadigvarande serveringstillstånd

  Du som vill anordna provsmakning för allmänheten eller ett slutet sällskap måste:

  • ha ansökt om och beviljats ett stadigvarande serverings­tillstånd
  • anmäla när provsmakning ska ske och vilka olika drycker som ska provsmakas
  • ange om partihandlare eller tillverkare kommer att delta vid provsmakningen (dessa måste också ansöka om prov­smaknings­tillstånd)
  • även den som tillverkar alkoholdrycker från råvaror som produceras på den egna gården och som har ett stadigvarande serverings­tillstånd har rätt att, efter anmälan till kommunen, vid tillverkningsstället erbjuda provsmakning av de egen­producerade dryckerna. 
  • få ett godkännande av Hallstahammars kommun

  Detta gäller för partihandlare och tillverkare utan stadigvarande serveringstillstånd

  Du som vill anordna provsmakning för allmänheten eller ett slutet sällskap måste:

  • ha ansökt om och beviljats ett tillfälligt serveringss­­tillstånd
  • anmäla när och var provsmakning ska ske och vilka olika drycker som ska provsmakas
  • få ett godkännande av Hallstahammars kommun

  Ansök om serverings­tillstånd samt anmäl prov­smakning här

  Ansökningsavgift – provsmakning alkohol­haltiga drycker

  Vi tar ut en avgift för din ansökan. Observera att din ansökan börjar behandlas först när den är komplett med alla handlingar och avgiften är betald. Du får inte tillbaka avgiften om du får ett avslag. Avgiften är 6 190 kronor, för varje ytterligare dag tillkommer 1 190 kronor (år 2022).