Förändrad verksamhet påverkar tillståndet

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Alkohol- och tobakshandläggare
  Telefon: 0220‑247 02
  E-post: alkohol.tobak@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Du som redan har ett serveringstillstånd ska anmäla förändringar i din verksamhet till kommunens alkohol- och tobakshandläggare. Tänk på att du måste anmäla förändringarna i god tid då handläggningen kan ta några veckor.

  Är du osäker på om en förändring i din verksamhet påverkar ditt serveringstillstånd är du alltid välkommen att kontakta kommunens alkohol- och tobakshandläggare med dina frågor.

  Nya serveringsansvariga

  Din verksamhet måste alltid ha någon som är serveringsansvarig när verksamheten håller öppet. Om du byter serveringsansvariga personer måste du anmäla det.

  Om ägarförhållandena ändras

  Du ska alltid anmäla till kommunen om det kommer in nya personer i bolaget. Det beror på att alla personer som har ett betydande inflytande i bolaget eller verksamheten måste prövas av tillståndsenheten. Det kan gälla till exempel firma­tecknare, VD, aktieägare eller finansiärer.

  Om verksamheten byter namn, adress eller inriktning

  Du ska alltid anmäla till kommunen om du tänker genomföra ändringar i din verksamhet då detta kan påverka ditt serveringstillstånd. Exempel på förändringar kan vara att du byter namn på din restaurang, du flyttar verksamheten till en annan adress eller att du ändrar inriktning på din verksamhet. Du kanske ändrar från att vara en nattklubb till att bli en gourmetrestaurang, eller så inför du musikunderhållning eller vill öppna uteservering.

  Om du ska bygga om

  Eftersom brandsäkerhet är en del av bedömningen för serveringstillstånd är det viktigt att anmäla till oss om du tänker bygga om i lokalen. Du ska också skicka med en ritning. Om du bara bygger om och det inte skett någon annan förändring i bolaget eller verksamheten behöver du inte skicka med andra dokument.

  Om du slutar servera alkohol

  Om du inte längre ska servera alkohol i din verksamhet ska du anmäla det till Hallstahammars kommun.

  Serveringstillstånd kan inte överlåtas eller flyttas

  • Serveringstillståndet gäller endast för den tillståndshavare som tillståndet är utställt på och för den lokal som är angivet på beviset.
  • Tillståndet kan inte överlåtas till någon annan eller flyttas till annan lokal.
  • Tillståndet gäller bara så länge tillståndshavaren driver verksamhet i lokalen.

  Avgift

  Vi tar ut en avgift för handläggningen. Observera att din ansökan börjar behandlas först när den är komplett med alla handlingar och avgiften är betald. Avgiften för att ändra eller utöka ditt serveringstillstånd är 4 760 kronor (år 2022).