Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Det finns särskilda riktlinjer i Hallstahammar för utsläpp av avloppsvatten till det kommunala avloppsnätet från industrier och verksamheter.

  Kommunala avloppsreningsverk är byggda för att ta emot och rena hushållsspillvatten. Avloppsreningsverk kan ta emot avloppsvatten från industrier och andra verksamheter om vattnet inte skiljer sig alltför mycket från hushållsspillvatten.

  Avloppsvatten från industrier och andra verksamheter kan innehålla ämnen som skadar ledningsnätet eller stör reningsprocesser i avloppsreningsverket. Det är därför inte tillåtet att avleda detta vatten till kommunala avloppsledningsnät utan särskild prövning.

  Genom att följa dessa riktlinjer bidrar din verksamhet till att uppfylla några av Riksdagens miljömål; Giftfri miljö, God bebyggd miljö, Ingen övergödning samt Levande sjöar och vattendrag.