Riskklassning och avgifter

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Bygg-och miljöförvaltningen klassar alla livsmedelsanläggningar utifrån en modell som Livsmedelsverket tagit fram. Storleken på den årliga avgiften styrs av tre faktorer: risk, information och erfarenhet. Den årliga avgiften ska betalas av den som bedriver livsmedelsverksamheten den 1 januari det år som avgiften gäller.

  Risk

  I begreppet risk ligger både sannolikheten för att det ska hända något som kan påverka människors hälsa negativt, men även vilken konsekvens/följder/omfattning detta kan få.
  Värderingen görs utifrån typ av verksamhet och vilka livsmedel som hanteras, produktionens storlek samt om man vänder sig till särskilt känsliga konsumentgrupper.

  Information

  Utöver verksamhetens risk så baseras kontrollavgiften även på hur mycket företaget behöver informera kunden eller gästen om innehållet i de livsmedel som säljs eller serveras. T.ex. verksamheter som utformar egna etiketter respektive matsedlar eller menyer får ett kontrolltidstillägg för detta. Den tid som företaget tilldelas ska användas för att kontrollera att märkningen av livsmedel och information i menyer är riktig samt att företaget har fungerande spårbarhetsrutiner och återkallelserutiner.

  Erfarenhet

  Hänsyn tas även till bygg- och miljöförvaltningens tidigare erfarenheter från kontrollen vid anläggningen. Livsmedelsverksamheter som arbetar förebyggande med livsmedelshygien och som har haft goda resultat vid tidigare kontroller kan få lägre avgifter. Anläggningar som däremot haft många uppföljande besök och inte prioriterar hygienfrågor kan få fler planerade kontroller och därmed en högre årlig avgift. Alla anläggningar kommer att placeras i erfarenhetsklass A, B eller C, där A-klassade anläggningar har lägst avgift. En nystartad anläggning placeras alltid i erfarenhetsklass B.

  Sammanlagd årlig avgift

  Genom att riskklassa din verksamhet räknar vi ut hur mycket kontrolltid den ska ha. I kontrolltiden ingår inte bara inspektionen på plats i din livsmedelsverksamhet. Även inspektörens tid för planering av inspektionen och rapportskrivning och annat efterarbete i samband med inspektionen räknas in i kontrolltiden. En livsmedelsanläggning klassas i en riskklass och en erfarenhetsklass, som tillsammans med kontrolltidstillägget från informationsmodulen resulterar i en årlig kontrolltid. Den årliga avgiften baseras på kontrolltiden. Antalet timmar multipliceras med en timavgift som fastställts av kommunfullmäktige. Från och med 2020 är timavgiften 854 kronor.

  Avgift för uppföljande kontroll som inte var planerad

  Om kontrollen visar på brister som behöver följas upp, kommer Bygg-och miljöförvaltningen att göra en uppföljande kontroll. För dessa besök tar vi ut en timavgift enligt fastställd timtaxa. Avgiften betalas per påbörjad kontrolltimme.