Markanvisning för byggaktörer

Kommunen kan genom markanvisningar reservera mark till byggaktörer som vill vara med och utveckla kommunen med attraktiv nybyggnation. Markanvisningen innebär att byggaktören under en begränsad tid och på givna villkor ensam kan förhandla med kommunen om att köpa kommunägd mark för att sedan bebygga den.