Fler webbplatser

Något att göra på dagtid

För personer med funktionsnedsättningar, fysiska, psykiska eller intellektuella, finns olika verksamheter och sysselsättningar som kommunen ordnar. Beroende på funktionsnedsättning söker man sysselsättningen enligt olika lagar; Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller dagverksamhet enligt Socialtjänstlagen (SoL).