Fler webbplatser

Stöd vid olika funktions­nedsättningar - LSS - med mera

Under den här rubriken finns information om LSS, psykisk ohälsa, särskilt boende, stöd­boende, grupp­bostad, service­bostad, kort­tids­boende, boende­stöd, daglig verksamhet, kontakt­person, personlig assistans, färd­tjänst, bistånds­handläggare, bistånds­beslut, bostads­anpassning, led­sagare, personligt ombud, parkerings­tillstånd, med mera.