Fler webbplatser

Stöd för dig som utsätter andra för våld

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Telefon: 0220-24207

  På vår mottagningstelefon når du oss under kontorstid. Om det är akut och du behöver ringa under kvällar, nätter och helger finns socialjouren i Västerås.

  Är det riktigt akut ska du alltid ringa 112.

  Telefon: 0220-24604

  På vår mottagningstelefon når du oss under kontorstid. Om det är akut och du behöver ringa under kvällar, nätter och helger finns socialjouren i Västerås.

  Är det riktigt akut ska du alltid ringa 112.

  Det finns hjälp och stöd att få för dig som har svårt att kontrollera dina känslor och själv upplever att du hamnar i situationer du inte kan hantera, och där din lösning då slutar i en våldshandling.

  Våldshandlingar är komplexa och kan kräva olika insatser för att få den som utövar våld att upphöra med det.

  Du ska alltid veta att:

  • våld är förbjudet enligt svensk lag
  • den som utövar våld är ansvarig för det våld som förekommit
  • barn som bevittnar våld är utsatta för våld
  • våldsamt beteende är förändringsbart

  Du som behöver hjälp med att kartlägga, bearbeta och finna lösningar på känslomässiga och praktiska problem som kan uppstå vid exempelvis relationsproblem, problem vid separation, ilska, föräldraroll eller någon livskris och där din "lösning" på problemet slutar i en våldshandling kan vända dig till kommunens individ- och familjeomsorg och VEGA öppenvård för att få stöd och hjälp.

  Om något akut uppstår, ring alltid 112.