Fler webbplatser

Våldsutsatt med djur

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Telefon: 0220-24207

  På vår mottagningstelefon når du oss under kontorstid. Om det är akut och du behöver ringa under kvällar, nätter och helger finns socialjouren i Västerås.

  Är det riktigt akut ska du alltid ringa 112.

  Telefon: 0220-24604

  På vår mottagningstelefon når du oss under kontorstid. Om det är akut och du behöver ringa under kvällar, nätter och helger finns socialjouren i Västerås.

  Är det riktigt akut ska du alltid ringa 112.

  Idag vet vi att djur kan användas på olika sätt av en våldsutövare. Många våldsutsatta har upplevt våld även mot djur i dess närhet. Våldsutövaren kan hota, skada och i vissa fall till och med döda något av familjens djur för att utöva makt och skapa känslor av otrygghet. Ibland kan det handla om omsorgs­brist, som vanvård och andra typer av grymhet riktat mot djuret. Det är inte ovanligt att man stannar kvar i relationer för att skydda djuren.

  Akutknapp där klick leder till att besökaren lämnar webbsidan

  Barn och djur är särskilt utsatta när det förekommer våld och det ska alltid uppmärksammas. För att hjälpa våldsutsatta människor och djur behöver bland annat socialtjänst, länsstyrelse, polis och kvinnojourer samverka. Det behövs även samverkan med boenden som kan ta emot djur.

  Omsorgen om ett djur kan hindra från att ta sig ur en destruktiv relation

  När den som är våldsutsatt inte kan ta med sig djuret till exempelvis ett skyddat boende tvekar många att bryta upp eftersom de då tvingas att lämna kvar djuret hos våldsutövaren.

  Socialtjänsten arbetar för att tillsammans med dig hitta lösningar för att även kunna skydda ditt eller dina djur. Det finns till exempel flera skyddade boenden som tar emot djur. Socialtjänsten kan också hjälpa till med annan placering för djuret om det blir nödvändigt.

  Äganderätten är viktig

  Det är viktigt att du kan styrka din äganderätt till djuret. Enbart om du står som ägare till djuret kan djuret gömmas och placeras.

  Äganderätten kan styrkas genom köpeavtal eller överlåtelseavtal i ditt namn. Om du har andra dokument som står i ditt namn kan dessa fungera som bevis på att det är du som är djurets ägare. Det kan till exempel handla om vaccinations­intyg eller sparade kvitton som visar att det är du som till största delen betalt veterinär- och foderkostnader.

  Samband kan finnas mellan våld mot människor och våld mot djur

  På socialtjänsten kommer du att få frågan om det finns djur i din relation. Vi kommer också fråga om det tidigare funnits djur och vad som hänt med dessa. Detta för att det kan ha hänt det djuret något som gör att det påverkar hur vi tänker kring din situation och skyddet runt dig. Om det finns djur så kommer socialtjänsten även att väga in frågan om hur vi kan hjälpa dig att skydda djuret.

  Djur som far illa kan bli fall för länsstyrelse och polis

  Djurskyddsbestämmelser sätter gränserna för vad djur behöver för att må bra och vara friska.

  Länsstyrelsen är den myndighet som kontrollerar att djur­skydds­lagstiftningen följs och kan omhänderta vanvårdade djur. Polisen sköter det praktiska omhändertagandet.

  Mer information

  Välkommen att kontakta kommunens socialtjänst direkt eller kommunens kundcenter, som hjälper dig vidare till rätt person. Du kan vara anonym om du vill. Vid akut fara, ring alltid 112.