Fler webbplatser

Kvinnofrid och kvinnojourer

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Telefon: 0220-24207

  På vår mottagningstelefon når du oss under kontorstid. Om det är akut och du behöver ringa under kvällar, nätter och helger finns socialjouren i Västerås.

  Är det riktigt akut ska du alltid ringa 112.

  Telefon: 0220-24604

  På vår mottagningstelefon når du oss under kontorstid. Om det är akut och du behöver ringa under kvällar, nätter och helger finns socialjouren i Västerås.

  Är det riktigt akut ska du alltid ringa 112.

  Kvinnor och barn som lever i en utsatt situation på grund av mäns våld har rätt att få stöd och hjälp för att komma ur sin situation och kommunen har alltid det yttersta ansvaret för att den hjälpen ges.

  Akutknapp där klick leder till att besökaren lämnar webbsidan

  Kvinnofridsteamet stöttar

  I Hallstahammars kommun finns ett kvinnofridsteam som aktivt jobbar med att stötta kvinnor som upplevt våld i nära relation. I det teamet finns också ett barnfridsombud som arbetar för att barn som upplever våld i hemmet får stöd och hjälp.

  Träffas i kvinnogrupp för kunskap och väg framåt

  Du som upplever eller har upplevt våld i nära relationer kan i grupp, tillsammans med andra som också har liknande erfarenheter, träffas för att bearbeta era upplevelser. Gruppen ska även ge kunskap och förståelse om hur våldet påverkar en och samtidigt ge hopp om förändring.

  För att få börja i kvinnogruppen behövs ett biståndsbeslut från vuxenhandläggare och ett bedömningssamtal med behandlare. Utifrån biståndsbeslutet kan du som har behov av det även ha enskilda samtal med behandlare.

  Kontakt med kvinnojour eller skyddat boende

  Du kan som kvinna och våldsutsatt vända dig till en kvinnojour för att få praktiskt stöd och hjälp. Kvinnojouren kan till exempel hjälpa till med läkarkontakt för vård eller dokumentation av dina skador, stöd vid polisförhör eller rättegång. Du kan också få hjälp att ordna ett skyddat boende om du behöver lämna en relation.

  Mer information

  Välkommen att kontakta kommunens socialtjänst om du vill veta mer eller behöver stöttning. Du kan vara anonym om du vill. Antingen ringer du till kundcenter som lotsar dig vidare eller så kontaktar du socialtjänstren via mottagningstelefonen. Vid akut fara, ring alltid 112.

  Mer information finns på en mängd webbplatser: