Fler webbplatser

För dig som är utsatt för våld i en nära relation

Vem som helst kan bli drabbad av våld i nära relationer. Ibland är det en partner som utsätter. Ibland är det andra släktingar. Det kan också vara barn som utsätter sina föräldrar. Våldet kan vara både psykiskt, fysiskt och sexuellt. Du som är utsatt har rätt att få information, skydd och stöd och bli bemött med respekt och empati. Om du har barn har även barnen rätt till stöd.

Akutknapp där klick leder till att besökaren lämnar webbsidan

Våld kan handla om att någon:

  • Kallar dig för något fult och elakt eller att du får höra att du är dålig och jobbig
  • Knuffar, slår, sparkar eller skadar dig på något annat sätt
  • Kontrollerar och begränsar dig, tvingar dig göra saker du inte vill
  • Tvingar dig att anpassa ditt beteende eller din livsstil
  • Tvingar dig till något sexuellt
  • Tar kontrollen över din ekonomi