Fler webbplatser

Meningsfull sysselsättning genom daglig verksamhet för dig som omfattas av LSS

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Biståndshandläggare för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
  Telefon: 0220-24328

  För att besöka handläggare behöver du boka en besökstid.

  Du som har en utvecklingsstörning eller autism eller fått en hjärnskada i vuxen ålder och som på grund av det inte kan arbeta, har rätt till meningsfull sysselsättning på dagarna. Verksamheten ska så långt det går anpassas efter dina behov och önske­mål. Du, din vårdnadshavare eller din gode man kan ansöka om att du får delta i daglig verksamhet. Daglig verksamhet riktar sig till dig som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktions­hindrade, LSS och ingår i personkretsarna 1 och 2.

  Daglig verksamhet finns inom många områden

  Det är Hallstahammars kommun som ordnar sysselsättning för de personer som har rätt till daglig verksamhet. Daglig verksamhet kan vara att delta i olika aktiviteter, som körsång eller aktiviteter med mer habiliterande inriktning som till exempel musik- och sinnesstimulering. Du kan också ha sysslor och utföra uppgifter på ett dagcenter eller på en arbetsplats.

  Inom daglig verksamhet finns arbeten inom många olika områden, exempelvis:

  • Lättare monteringsarbeten
  • Vara delaktig i loppisverksamhet
  • Vaktmästerisysslor
  • Trädgårdsarbeten, exempelvis krattning och klippning av träd
  • Miljö- och papperssortering
  • Fixartjänst
  • Affischering runt om i kommunen

  Du eller någon som företräder dig ansöker om insatsen daglig verksamhet hos en LSS-handläggare. Hand­läggaren gör en utredning om dina behov och fattar beslut om du kan få insatsen beviljad.

  När ansökan kommit in tar en LSS-handläggare kontakt för ett personligt möte. Du är också välkommen att kontakta kommunens LSS-handläggare om du har frågor om hur du ansöker.