Fler webbplatser

Familjehem och bostad med särskild service för barn och ungdomar

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Barn med funktionsnedsättning som inte kan bo hemma hos sina föräldrar, har rätt att söka till en särskild bostad där de får hjälp av personal. Boendet kan vara i form av ett familjehem eller en gruppbostad för barn. Denna insats riktar sig till dig som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Stora behov eller skolgång på annan ort kan vara skäl till särskilt boende

Du kan ha rätt till boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar. Det gäller om du har så stora behov av hjälp att du trots olika stödinsatser inte kan bo hos dina föräldrar. Du kan också ha behov av ett särskilt boende utanför din familj om du till exempel går på en skola som finns på en annan ort än där familjen bor.

En bostad med särskild service kan ibland vara ett bättre alternativ än familjehem om du behöver omvårdnad av personal med speciell kompetens.

Ansök hos LSS-handläggarna

För att få bo i en gruppbostad måste en LSS-handläggare först göra en utredning om vilka behov du har. Sedan fattar handläggaren beslut om vilket boende som passar dig bäst. Det betyder att du inte kan vara med och välja vilket boende du får.

Det beslut som handläggaren fattat, alltså det som handläggaren bestämt ska du få ett papper på. Är du inte nöjd med beslutet kan du eller någon som företräder dig överklaga.

Kundcenter hjälper dig att komma i kontakt med en LSS-handläggare. Du är också välkommen att kontakta handläggarna direkt.