Fler webbplatser

Familjehem och bostad med särskild service för barn och ungdomar

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Biståndshandläggare för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
  Telefon: 0220-24328

  För att besöka handläggare behöver du boka en besökstid.

  Får du inte svar på LSS-handläggarens telefon kan du ringa till kundcenter, tfn. 0220‑240 00 som hjälper dig vidare.

  Barn med funktionsnedsättning som inte kan bo hemma hos sina föräldrar, har rätt att söka till en särskild bostad där de får hjälp av personal. Boendet kan vara i form av ett familjehem eller en gruppbostad för barn. Denna insats riktar sig till barn och ungdomar som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

  Stora behov eller skolgång på annan ort kan vara skäl till särskilt boende

  Ditt barn kan ha rätt till boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar. Det gäller om barnet har så stora behov av hjälp att hen trots olika stödinsatser inte kan bo hos sina föräldrar. Barnet kan också ha behov av ett särskilt boende utanför sin familj om hen till exempel går på en skola som finns på en annan ort än där familjen bor.

  En bostad med särskild service kan ibland vara ett bättre alternativ än familjehem om ditt barn behöver omvårdnad av personal med speciell kompetens.

  Ansök om boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn eller ungdom enligt LSS här

  För att få bo i ett familjehem eller en gruppbostad måste en LSS-handläggare först göra en utredning om vilka behov barnet har. Sedan fattar handläggaren beslut om vilket boende som passar bäst. Det betyder att du inte kan vara med och välja vilket boende ditt barn får.

  När ansökan kommit in tar en LSS-handläggare kontakt för ett personligt möte. Du är också välkommen att kontakta kommunens LSS-handläggare om du har frågor om hur du ansöker.

  Rätt att överklaga

  Det beslut som handläggaren fattat, alltså det som handläggaren bestämt ska du få ett papper på. Är du inte nöjd med beslutet kan du överklaga.