Fler webbplatser

Boendestöd för dig med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Namn: Marlene Kaas
  Befattning: Enhetschef (LSS) för korttidsvistelse och korttidstillsyn, boendestöd samt gruppbostaden Glimten och servicebostaden Snevringevägen. Även enhetschef över kontaktpersoner.
  Telefon: 0220-24725
  E-post: marlene.kaas@hallstahammar.se
  Besöksadress: Smörblommevägen 12, Hallstahammar

  Du som bor i eget boende och lever med psykisk och/eller kognitiv funktionsnedsättning eller har en psykisk ohälsa kan ansöka om boendestöd. Boendestöd är en praktisk och social insats som ska underlätta för dig att hantera din vardag. För att få boendestöd krävs ett biståndsbeslut.

  Personligt stöd som ska underlätta din vardag

  Stödet är individuellt och utformas på olika sätt beroende på din situation och dina behov. Målet är, förutom att förbättra vardagen i ditt eget hem, också att öka dina möjligheter till social gemenskap och delaktighet i samhället.

  Stödet kan exempelvis vara att du och boendestödjaren gemensamt utför vardagssysslor som att städa, gå ut med soporna, tvätta, laga mat och diska. Ni kan också gemensamt gå till affären för att göra inköp. Boendestöd är inte detsamma som hemtjänst, utan stödinsatserna i boendestöd utförs gemensamt.

  Förutom rena vardagssysslor kan boendestödjaren hjälpa dig med att hålla koll på din vardagsekonomi, stötta dig vid myndighets- och läkarkontakter, ge kostråd och hjälpa till att skapa vardagsrutiner och ett ökat hälsomedvetande. Allt för att du ska bli mer delaktig och bestämma själv över din vardag. Till sist kan boendstödjaren följa med på olika aktiviteter utanför hemmet, göra sådant som kan bryta en isolering, att inte känna sig ensam.

  Ansök om boendestöd här

  Boendestöd är en insats enligt Socialtjänstlagen (SoL) som kräver ett biståndsbeslut.

  När din ansökan kommit in tar en biståndshandläggare kontakt för ett personligt möte. Du är också välkommen att kontakta kommunens kundcenter som hjälper dig vidare till en biståndshandläggare om du har frågor om hur du ansöker.