Fler webbplatser

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Under den här rubriken finns information om LSS, psykisk ohälsa, särskilt boende, stödboende, gruppbostad, servicebostad, korttidsboende, boendestöd, daglig verksamhet, kontaktperson, personlig assistans, färdtjänst, biståndshandläggare, biståndsbeslut, bostadsanpassning, ledsagare, personligt ombud, parkeringstillstånd, med mera.