Fler webbplatser

Avlösarservice när närstående behöver avlastning

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Hjälp med avlösning kan du som anhörig, förälder eller vårdnadshavare få om du lever med en person med funktions­nedsättning; barn, vuxen eller äldre. Det är en rättighet enlig LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) men även äldre och personer med funktionsnedsättning kan med stöd av socialtjänstlagen få avlösarservice från Hallstahammars kommun. Servicen innebär att en avlösare kommer hem några timmar och övertar omvårdnaden så att du som närstående ska få avlastning och möjlighet att utföra egna aktiviteter och ärenden.

Avlösarservice enlig LSS

Namn: Johanna Östlund
Befattning: Enhetschef (LSS) för personlig assistans, avlösarservice och ledsagarservice och gruppbostaden Västtunagatan
Telefon: 0220-24596
E-post: johanna.ostlund@hallstahammar.se
Besöksadress: Smörblommevägen 12, Hallstahammar

Avlösarservice i hemmet är en rättighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Föräldrar till funktionshindrade barn, ungdomar eller vuxna behöver ofta hjälp med avlösning för att kunna koppla av eller för att genomföra aktiviteter som den funktionshindrade inte deltar i.

Avlösning kan också vara en förutsättning för att föräldrarna ska kunna ägna sig åt det funktionshindrade barnets syskon.

Behovet styr antalet avlösartimmar

Du som är förälder eller vårdnadshavare ansöker hos en LSS-handläggare om avlösarservice. Handläggaren utreder hur behovet i din familj ser ut och du får därefter ett beslut om ett visst antal timmar avlösarservice.

Du kan både få avlösning i hemmet som en regelbunden insats och i oförutsedda situationer.

Avlösarservice med stöd av social­tjänst­lagen

Namn: Eva Hallin
Befattning: Anhörigstödjare och samordnare
Telefon: 0220-24709
E-post: eva.hallin@hallstahammar.se

Du som vårdar eller stödjer en närstående kan ha rätt till stöd. Din närstående kan till exempel vara sjuk under en längre tid, vara äldre och i behov av omsorg eller ha funktionsnedsättningar.

Med närstående menas en person i familjen, som till exempel en partner, ett barn eller nära släkting. Det kan också vara en nära vän eller en granne.

Kostnadsfri biståndsinsats max tio timmar per månad

Insatsen avlösarservice med stöd av socialtjänstlagen (SoL) kräver ett biståndsbeslut. När insatsen beviljats har du möjlighet att utnyttja servicen kostnadsfritt upp till tio timmar per månad. Har du behov av mer avlösning tar kommunen ut en avgift för överstigande timmar.

Du behöver inte redovisa vad du ska göra – tiden är helt din egen!

Avlösning dag- och kvällstid i veckorna

Det går att få avlösarservice måndag till och med torsdag mellan klockan 07.00 och 22.00, samt fredagar och dag före helg­dag mellan klockan 07.00 och 18.00.

Du beställer avlösning minst en vecka i förväg.

Mer information

Kundcenter hjälper dig att komma i kontakt med en handläggare för att få ett biståndsbeslut för insatsen avlösarservice, antingen utifrån LSS eller SoL.