Fler webbplatser

Stöd till dig som är anhörig

Under den här rubriken finns information om vilket stöd du som vårdar eller hjälper en närstående kan få. Stödet kan se ut på många sätt men kan exempelvis bestå av samtal, enskilt eller i grupp, träffar med andra i liknande situation, utflykter eller resor samt anhörigstöd i form av avlösning.

Den vanliga föreställningen är att någon äldre tar hand om en annan äldre. Men det kan lika gärna handla om en dotter som har en pappa med missbruksproblem, en son som tar hand om sin demenssjuka mamma eller föräldrar som är till stöd för sin psykiskt sjuka dotter. Det gemensamma är att de stödjer och vårdar en närstående.

En anhörigvårdare behöver inte vara släkt med personen den vårdar – även vänner eller andra närstående personer kan vårda en närstående. Du kan få stöd även om den som du vårdar eller stödjer inte bor tillsammans med dig.

Barn i familjer där en vuxen är i stort behov av omsorg kan också få stöd av kommunen.