Fler webbplatser

Hemtjänst - hjälp och stöd i eget boende

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Biståndshandläggare för insatser enligt socialtjänstlagen (äldreomsorg)
  Telefon: 0220-24000
  E-post: handlaggaresol@hallstahammar.se

  Du ringer eller e-postar när du vill komma i kontakt med biståndshandläggaren inom äldreomsorgen. Det kan handla om att ansöka om insatser som trygghetslarm, hemtjänst, avlösarservice, särskilt boende, korttidsvistelse eller dagvård.

  För att besöka någon av handläggarna behöver du boka en besökstid.

  Hemtjänst är till för dig som på grund av åldersförändringar, sjukdom eller funktionsnedsättning behöver stöd och hjälp för att kunna bo kvar hemma. Hemtjänst är en insats enligt Socialtjänstlagen (SoL) som kräver ett biståndsbeslut.

  Hemtjänstinsatser delas upp i det som kallas serviceinsatser (hjälp med praktiska moment) och omvårdnads­insatser. Du ansöker om insatser utifrån dina personliga behov. 

  Exempel på serviceinsatser är att få hjälp med städning, tvätt eller inköp av dagligvaror. Exempel på sådant som kan ingå i personlig omvårdnad är att få hjälp att klä sig, duscha och sköta den personliga hygienen.

  För att få hemtjänst krävs att du får ett biståndsbeslut om stödinsatsen hjälp och stöd i eget boende. Du kan ansöka om stödet både skriftligt och muntligt. Antingen skickar du in en ansökan direkt via webben eller på en blankett. Eller så kontaktar du en bistånds­handläggare som kan guida och hjälpa dig med din ansökan.

  Befattning: Biståndshandläggare för insatser enligt socialtjänstlagen (äldreomsorg)
  Telefon: 0220-24000
  E-post: handlaggaresol@hallstahammar.se

  Du ringer eller e-postar när du vill komma i kontakt med biståndshandläggaren inom äldreomsorgen. Det kan handla om att ansöka om insatser som trygghetslarm, hemtjänst, avlösarservice, särskilt boende, korttidsvistelse eller dagvård.

  För att besöka någon av handläggarna behöver du boka en besökstid.

  Du betalar för tjänsterna utifrån en taxa som socialnämnden i Hallstahammars kommun fastställt. Det du i slutändan ska betala baseras på dina inkomster och utgifter. Förenklat kan man säga att om du har låg inkomst så betalar du lite eller ingenting för tjänsten och har du hög inkomst betalar du mer, men aldrig mer än den nationella maxtaxan som är ett högkostnadsskydd.

  Hemtjänsten kan inte hjälpa till med allt. Det som inte ingår i hemtjänst är bland annat gräsklippning, snöskottning och fönsterputsning. Dessa sysslor räknas till hushållsnära tjänster.


  Om du behöver hjälp med sådana tjänster vänder du dig antingen till någon privat aktör eller till kommunens verksamhet Jobbcentrum.


  Taxan för exempelvis snöskottning och gräsklippning som Jobbcentrum utför har beslutats politiskt i kommunen och ligger i nivå med privata utförare.

  Telefon: 0220-24722
  E-post: jobbcentrum@hallstahammar.se
  Besöksadress: Industrigatan 1C, Hallstahammar