Fler webbplatser

Strandgårdens äldreboende

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Samordnare på Strandgårdens äldreboende
  Telefon: 0220-24132
  Besöksadress: Södra Prästgårdsgatan 1, Kolbäck

  Namn: Lena Ledin
  Befattning: Enhetschef på Strandgårdens äldreboende för avdelningarna Strandlyckan, Västra och Östra Åhöjden, Övre och Nedre Åstigen, Ågränden
  Telefon: 0220-24131
  E-post: lena.ledin@hallstahammar.se
  Besöksadress: Södra Prästgårdsgatan 1, Kolbäck

  Namn: Hemvisten Strandlyckan på äldreboendet Strandgården
  Telefon: 0220-24501

  Namn: Hemvisten Västra Åhöjden på äldreboendet Strandgården
  Telefon: 0220-24502

  Namn: Hemvisten Östra Åhöjden på äldreboendet Strandgården
  Telefon: 0220-24503

  Namn: Hemvisten Övre Åstigen på äldreboendet Strandgården
  Telefon: 0220-24505

  Namn: Hemvisten Nedre Åstigen på äldreboendet Strandgården
  Telefon: 0220-24506

  Namn: Hemvisten Ågränden på äldreboendet Strandgården
  Telefon: 0220-24504

  Strandgården är ett äldreboende (särskilt boende) med vårdboendeenheter och gruppboende för personer med demenssjukdom. Strandgården i Kolbäck ligger idylliskt intill Kolbäcksån. I omgivningarna finns trevliga promenadstråk. Det krävs ett biståndsbeslut för att bo på Strandgården.

  För att kunna genomföra besök på ett smittsäkert sätt har ledningen på äldreboendena tagit fram riktlinjer.


  Detta gäller vid besök på våra äldreboenden

  • Du ska absolut inte komma på besök om du inte känner dig helt frisk! Stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom.
  • Vi vill gärna att du meddelar den våning (hemvist) din närstående bor på när du tänker komma på besök. Detta för att kunna undvika större samlingar med besökare vid samma tidpunkt. (Telefonnummer hittar du under Kontaktuppgifter Strandgården)
  • Använd handdesinfektion direkt i entrén när du kommer på besök. Tvätta även händerna med tvål och vatten både före och efter besöket.
  • När du går från entrén till din närståendes lägenhet rekommenderar vi att du använder visir eller munskydd.
  • Alla besök sker i den egna bostaden, undvik att vistas i gemensamma utrymmen.
  • Håll avstånd till personer som du möter under ditt besök.
  • Varje person bestämmer och ansvarar sjäv för om man vill fortsätta ha skyddsutrustning på när man umgås i lägenheten. Vi vill dock uppmana alla till försiktighet.
  • Var uppmärksam på att besöksrutinerna kan ändras snabbt, exempelvis om det sker lokala utbrott av covid-19
  Flygbild över Strandgårdens äldreboende

  Lägenhet med kok­möjligheter och bad­rum

  Strandgården, med adress Södra Prästgårdsgatan 1 i Kolbäck är byggt i två våningsplan. Varje boendeavdelning har gemensam matsal.

  Det finns sammanlagt 46 lägenheter, varav åtta tillhör gruppboendet avsett för personer med demensproblematik.

  Alla lägenheterna har eget pentry samt badrum. Till varje lägenhet hör även ett förrådsutrymme i källaren. Lägenheten möblerar du med dina egna möbler. Hushållsel ingår i hyresavtalet.

  Dina behov och önskemål ska styra – vi planerar och följer upp

  När du flyttat till Strandgården ska du alltid erbjudas ett ankomstsamtal. Vid det samtalet tar vi gemensamt fram en genom­förande­plan där dina behov och önskemål ska framgå. Genomförandeplanen ska regelbundet följas upp, utvärderas och vid behov omarbetas.

  Din kontaktperson stöttar och hjälper dig

  På Strandgården arbetar omvårdnadspersonal, sjuksköterskor och administrativ personal. Alla som arbeter på Strandgården har den gemensamma värdegrunden som ledstjärna; alltid kunden i centrum, det goda värdskapet och ett gott bemötande.

  När du flyttar in på Strandgården får du en egen kontaktperson, det vill säga en medarbetare ur personalen som har ett särskilt ansvar för att stödja och hjälpa dig. Du vänder dig i första hand till din kontaktperson om du har frågor eller funderingar.

  Ekonomiskt stöd

  Det kan vara bra att kontrollera om du har rätt till bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.

  Praktiska saker att ordna med

  Boendet på ett äldreboende är med helinackordering, det vill säga mat och omvårdnad räknas in i den totala kostnaden som du betalar varje månad. Du hyr din lägenhet av Hallstahem som du tecknar hyresavtal med. När du flyttar in på äldreboendet behöver du ordna med flytt av telefonabonnemang, hemförsäkring och ändring av adress.

  Aktiviteter för den som vill

  På Strandgården finns bra lokaler för aktiviteter i liten och stor grupp, allt utifrån de boendes önskemål. På storhelger dukas det upp till fest och att fira högtidsdagar som påsk och midsommarafton är något som regelbundet erbjuds.

  Frivilliga volontärer, från exempelvis Svenska Kyrkan och PRO, hjälper också till att skapa meningsfulla aktiviteter för dig som bor på Strandgården.

  Service för fötter och hår

  Det finns tillgång till fotvård och hårvård på Strandgården.

  Restaurang öppen även för allmänheten

  I restaurangen på entréplanet tillagas och serveras mat till dig som bor på Strandgården. Även allmänheten är välkommen att äta i restaurangen. Restaurangen har öppet dagligen.