Fler webbplatser

Stödboende och lägenheter med socialt kontrakt

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Namn: Nova stödboende
  Telefon: 0220-24000
  Besöksadress: Eldsbodavägen 29, Hallstahammar

  Direktnummer till Nova stödboende är 0220-245 63.

  Du som av sociala och ekonomiska skäl (exempelvis på grund av missbruk) saknar boende, eller riskerar att bli av med ditt boende, kan vända dig till individ- och familjeomsorgen i Hallstahammars kommun. Handläggarna på enheten kan ge dig råd och utreda om du har rätt till bistånd till boende enligt socialtjänstlagen. Hallstahammars kommun har även ett stödboende, Nova, för personer med missbruk och beroende av alkohol eller narkotika.

  Symbolbild för stödboendet Nova

  Stödboendet Nova

  För att få en plats på stödboendet Nova behöver du få ett biståndsbeslut från en handläggare på socialtjänsten. När du bor på stödboendet ingår också i överenskommelsen att du har samtalstöd på Vega öppenvård samt kontakt med vår motivationssatsning som hjälper dig med sysselsättning. Efter en längre tids nykterhet och drogfrihet finns möjligheten att slussas vidare till ett eget boende.

  Bostadssocialt kontrakt är ett andrahandskontrakt

  Ett bostadssocialt kontrakt är ett avtal om andrahandsboende som tecknas genom socialtjänsten. Hallstahammars kommun kan teckna sociala kontrakt både med privata hyresvärdar och med kommunens bostadsbolag Hallstahem. På så sätt kan ett mindre antal lägenheter via andrahandskontrakt ordnas för personer som helt saknar bostad.

  Du som har ett bostadssocialt kontrakt får en handläggare på individ- och familjeomsorgen som följer upp ditt bistånd och boende en eller flera gånger om året. Du blir tilldelad en bostad som bedöms vara skälig och kan alltså inte välja bostad själv.

  Under tiden du bor med ett bostadssocialt kontrakt behöver du aktivt arbeta för att få ett eget kontrakt.

  För att kunna få bistånd till boende måste du vara helt bostadslös

  En förutsättning för att få bistånd till boende är att du är helt bostadslös. Det är enbart den som har speciella svårigheter eller nedsättningar i sin förmåga att på egen hand ordna boende som har möjlighet att få bistånd till boende. En annan förutsättning för att du ska få bistånd är att du klarar av att bo i ett eget boende, antingen helt på egen hand eller med hjälp och stöd från någon annan enhet inom socialtjänsten.

  Mer information

  Du kan vända dig till kommunens kundcenter som hjälper dig vidare till rätt person om du har frågor om stödboendet Nova, sociala bostads­kontrakt och lägenheter där kommunen står för förstahandskontraktet.