Fler webbplatser

Stöd för dig som är hemlös

I Hallstahammars kommun finns det ett antal personer som inte har någon fast adress och heller inte någonstans att bo. Det är till kommunens socialtjänst du vänder dig för att få stöd att lösa din situation. Kommunen driver ett härbärge dit den som är bostadslös kan komma för att sova över natten. Kommunen har också möjlighet att enligt socialtjänstlagen bevilja bistånd för boende. Sådant bistånd kan vara plats på ett stödboende eller genom att teckna sociala bostadskontrakt med olika hyresvärdar.