Fler webbplatser

Anhörigstöd - aktiviteter som gör vardagen lättare för dig som är närstående

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Namn: Eva Hallin
Befattning: Anhörigsamordnare
Telefon: 0220-24709
E-post: eva.hallin@hallstahammar.se

Anhörigstöd är en förebyggande verksamhet som ska underlätta livssituationen för dig som anhörig. Vi erbjuder stöd till dig som vårdar eller stödjer en närstående (äldre eller yngre) som är långvarigt sjuk eller som har funktionshinder. Maka, make, förälder, barn, barnbarn, sammanboende, vän eller annan närstående person – alla räknas som anhöriga.

Råd, stöd och samtal

Till verksamheten anhörigstöd kan du vända dig med små eller stora frågor. När livet förändras på grund av sjukdom eller olycka kan det vara skönt att ha någon att prata med som lyssnar och förstår.

Du kan enskilt eller tillsammans med din partner och andra anhöriga boka in tid för samtal. Under samtalet kan vi till exempel ta upp bekymmer du upplever. Vi hjälper dig också gärna i kontakten med olika myndigheter.

Samtalen kan antingen ske hemma hos dig eller i verksamhetens lokaler.

Öppet hus på Trädgårdsgatan 4 på onsdagar

På onsdagsförmiddagar mellan klockan 9.30 och 11.30 är lokalen på Trädgårdsgatan 4 öppen för dig som stödjer en närstående. Du kan komma med dina frågor om anhörigstöd eller bara prata en stund om din situation.

På onsdagseftermiddagar mellan klockan 13.00 och 15.30 har anhörigstöd öppet och du kan komma för att fika och ha en trevlig stund. Kom tillsammans med den du stödjer eller ensam om du vill. Behöver du uträtta ärenden eller vila ett tag kan din närstående vara kvar hos oss. 

Samtalsgrupper

När behov finns ordnar vi samtalsgrupper eller cirklar för anhöriga. Det ger dig möjlighet till erfarenhetsutbyte och tips från andra. Förutom att du får information och utbildning så fikar vi och har trevligt tillsammans.

Guldkanten

Guldkanten riktar sig till par som bor tillsammans, den ene sjuk och den andre vårdande anhörig. Några gånger om året träffas vi för trevlig samvaro och gemensam middag som kommunen bjuder på. Ibland ordnas underhållning.

Utflykter och resor

Vi anordnar kortare resor och utflykter för dig som stödjer en närstående. Tanken är att du ska få en dag eller en stund för dig själv i trevlig samvaro med andra i liknande situation.

Utflykterna ordnas som dagsutflykter (oftast mellan cirka klockan 9.30 och 17.00) så att så många som möjligt ska kunna vara med. Det kan vara svårt att lämna den man stöttar under flera timmar. Det kan då finnas möjlighet att få avlösning av hemtjänsten för att kunna delta i utflykten. Har du behov av sådan hjälp vänder du dig till en biståndshandläggare för att få ett biståndsbeslut för detta.

Mer information

Har du frågor angående anhörigstöd är du välkommen att kontakta anhörigsamordnare.