Fler webbplatser

Stöd till asylsökande och ensamkommande barn

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Flyktinghandläggare
  Telefon: 0220-24419
  Besöksadress: Vegagatan 1, Hallstahammar

  Trots att Hallstahammars kommun ligger långt från världens oroshärdar påverkas även vårt samhälle av det som sker i vår omvärld. Många av de flyktingar som kommer till oss kommer att bo kvar och bli våra framtida Hallstahammarbor, Kolbäckare och Strömsholmare. Vi i kommunen arbetar för att ge dig som är ny i Sverige den hjälp du behöver.

  Migrationsverket ansvarar för asylsökande i Sverige

  Asylsökande är personer som har flytt sitt land och söker skydd. När man söker asyl i Sverige hänvisas man vanligen först till en flyktingförläggning. Det finns även personer som söker asyl och bor hos släktingar i eget boende i kommunerna. Migrationsverket ansvarar för att ta hand om de asylsökande som söker skydd i Sverige.

  När personen som söker asyl fått permanent uppehållstillstånd övergår ansvaret till Arbetsförmedlingen och kommunen.

  Barns rättigheter under asylprocessen skiljer sig från vuxnas

  I Sverige räknas alla som är under 18 år som barn. De flesta asylsökande barn kommer till Sverige tillsammans med en eller båda sina föräldrar. Det finns också många barn som kommer till Sverige utan en förälder eller annan vårdnadshavare. De behöver särskilt stöd.

  Kommunen har ansvar att stötta barn och unga

  Rätt till förskola och skola

  Barn och ungdomar som är asylsökande har samma rätt att gå i skola som alla andra barn i Sverige. Det är kommunens uppgift att se till att asylsökande barn och ungdomar får börja i förskola och skola.

  Ta emot, ordna bostad och ta hand om barn och unga som kommer utan föräldrar

  Som kommun tar vi även hand om ensamkommande barn och erbjuder boende, skola och vård. Ensamkommande barn är barn och ungdomar som söker asyl på egen hand utan någon förälder eller vuxen med sig.

  I Hallstahammars kommun finns det så kallade HVB-hem som tar emot ensamkommande barn. HVB står för Hem för vård eller boende och kan drivas både kommunalt och privat. Där erbjuds barn och ungdomar en trygg tillvaro i väntan på besked från Migrationsverket om de får stanna i Sverige.

  God man när vårdnadshavare saknas

  Kommunen utser också en god man till ensamkommande barn. En god man har ansvar för att bevaka barnets rättigheter, sköta kontakten med myndigheter och hantera ekonomiska frågor.

  Mer information

  Du är välkommen att kontakta kundcenter om du har frågor. Kommunvägledarna hjälper dig att få prata med rätt person. Du kan också kontakta integrationssamordnaren direkt.

  Mer information som gäller barn och unga