Fler webbplatser

Ny i Sverige - stöd för nyanlända med uppehållstillstånd

    Telefon: 0220-24000
    E-post: kundcenter@hallstahammar.se
    Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

    Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

    Öppettider i kundcenter
    1 sept - 31 maj (vintertid)
    Måndag-torsdag 08.00-16.30
    Fredag 08.00-16.00

    1 juni - 31 augusti (sommartid)
    Måndag-torsdag 08.00-16.00
    Fredag 08.00-15.00

    Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

    Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

    Befattning: Flyktinghandläggare
    Telefon: 0220-24419
    Besöksadress: Vegagatan 1, Hallstahammar

    Nyanlända med uppehållstillstånd är asylsökande eller andra som fått besked att de får stanna och bosätta sig i Sverige. På den här sidan kan du kan läsa om vilken hjälp du kan få av kommunen och Arbetsförmedlingen.

    Arbetsförmedlingen hjälper vuxna som har uppehållstillstånd

    Arbetsförmedlingen hjälper dig som är vuxen och har uppehållstillstånd. Du kan få hjälp med att lära dig svenska, utbilda dig och få ett jobb. Arbetsförmedlingen kan också hjälpa dig med att få ekonomiskt stöd eller bidrag under de första två åren i Sverige. Detta kallas etableringsplan och etableringsersättning.

    Du och din familj får också hjälp från Hallstahammars kommun

    Som kommun samarbetar vi med Arbetsförmedlingen för att hjälpa nyanlända med att bosätta sig i vår kommun och komma in i det svenska samhället.

    Kommunen hjälper till med:

    • utbildning i Svenska för invandrare (SFI)
    • utbildning om det svenska samhället på olika språk (samhällsorientering)
    • annan utbildning för vuxna
    • skola, förskola och fritidshem
    • socialt och ekonomiskt stöd vid behov

    Flera myndigheter samarbetar

    Olika myndigheter hjälps åt för att ge stöd till dig som är ny i Sverige.

    Myndigheter som kommunen samarbetar med:

    • Migrationsverket
    • Arbetsförmedlingen
    • Försäkringskassan
    • Asyl- och integrationshälsan i Västerås
    • Länsstyrelsen

    Mer information för dig som är nyanländ

    Du är välkommen att kontakta kundcenter om du har frågor. Kommunvägledarna hjälper dig att få prata med rätt person. Du kan också kontakta integrationssamordnaren direkt.