Fler webbplatser

Bli god man till ensamkommande barn som söker asyl

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Namn: Västra Mälardalens överförmyndarkansli
  Befattning: Handläggare på överförmyndarkansliet
  Telefon: 0221‑259 35
  E-post: overformyndarnamnden@koping.se
  Besöksadress: Nibblesbackevägen 9 D, Köping.

  Telefontid
  Måndag-torsdag ­kl. 10.00-12.00
  Besök bokas efter överenskommelse

  Postadress
  Köpings kommun
  Överförmyndarkansliet
  731 85 Köping

  En god man fungerar som ett stöd till en person som behöver hjälp med att bevaka sina rättigheter eller som stöd och hjälp för att sköta sin ekonomi och sitt vardagliga liv. Som god man är du "spindeln i nätet" som ser till att allt fungerar kring den som behöver hjälp och stöd.

  Det krävs ingen speciell utbildning, det viktiga är att du vill hjälpa en medmänniska och att du är noggrann och ansvarsfull. Du får inte förekomma hos kronofogden eller finnas med i polisens belastningsregister eller själv uppbära försörjningsstöd från socialförvaltningen. Den som vill bli god man måste vara över 18 år, och får själv inte ha en förvaltare. Det är inget som hindrar att en anhörig utses till god man. Det görs alltid en individuell prövning innan man godkänns som god man eller förvaltare. 

  Dina uppgifter som god man eller förvaltare

  • Du ser till att huvudmannen får hjälp med större inköp och ekonomiska ärenden som betalning av räkningar, pension, fickpengar och annat.
  • Du är en länk mellan huvudmannen och den sociala omgivningen utanför huvudmannens boende- och vårdmiljö.
  • Du gör regelbundna besök hos huvudmannen och hjälper till med olika kontakter (till exempel med vårdpersonal och hemtjänst).
  • Du är uppmärksam på, och hjälper till med huvudmannens behov av sociala kontakter, fritidsverksamhet, daglig sysselsättning, rekreation med mera och tar de initiativ som är lämpliga.
  • Du ser till att huvudmannen har en bra boendemiljö, får god vård och omsorg samt så hög livskvalitet som möjligt.

  Utgångspunkten är alltid att utgå från huvudmannens bästa. Det är viktigt att inte gå in i en förmyndarroll och fatta beslut i personens ställe utan att försöka hitta gemensamma lösningar.

  Som god man redovisar du årligen ekonomin och det måste finnas ordning på till exempel kvitton och fakturor.

  Utbildning och arvode

  Överförmyndarnämnden måste försäkra sig om att gode män och förvaltare har den kunskap som krävs för uppdraget. Detta är viktigt för att du som god man ska veta vad uppdraget innebär och vad som förväntas av dig.

  När du har godkänts för uppdraget som god man får du en länk till en webbutbildning som heter "Utbildning för gode män och förvaltare". Utbildningen beräknas ta cirka två till tre dagar att genomföra och när du väl gjort detta är du klar för ditt första uppdrag.

  Webbutbildningen kan du gå tillbaka till under uppdragets gång, då den finns tillgänglig för dig under ett helt år räknat från datumet du fick åtkomst till den. Detta kan vara ett stöd för att exempelvis veta hur du ska redovisa uppdraget till överförmyndarnämnden.

  Uppdrag som god man eller förvaltare sköts i grunden på ideell basis vilket är viktigt att komma ihåg. Det är därmed inte ett arbete någon kan försörja sig på utan uppdrag tas för att hjälpa sina medmänniskor. Däremot utgår viss ersättning för uppdragen. Som god man eller förvaltare har du rätt till skäligt arvode för uppdraget och ersättning för nödvändiga utgifter. Olika uppdrag ser olika ut och tar olika mycket tid, och därför kan arvode och ersättning skilja sig åt.

  Arvodet betalas ut en gång per år.

  Anmäl ditt intresse att bli god man eller förvaltare

  Mer information

  Vill du få mer information om uppdraget som god man eller förvaltare är du välkommen att kontakta handläggare på överförmyndarkansliet.