Fler webbplatser

Planering för trygg hemgång efter sjukhusvistelse

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Namn: Evelina Nettelbladt
  Befattning: Enhetschef för stöd i eget boende, hemtjänst område Kolbäck
  Telefon: 0220-24306
  E-post: evelina.nettelbladt@hallstahammar.se
  Besöksadress: Eldsbodavägen 8, Hallstahammar

  Det är vanligt att du som har varit inlagd på sjukhus behöver fortsatt vård och omsorg även när du har skrivits ut. Om det behovet finns börjar vi, tillsammans med dig, tidigt att planera din utskrivning för att du tryggt ska kunna återvända hem efter avslutad sjukhus­vistelse.

  När du skrivs in på sjukhus

  Det är vi i kommunen som har hand om stödinsatser som du kan tänkas behöva när du kommer hem efter en sjukhusvistelse. Det är viktigt både för dig och oss att samverkan med region Västmanland fungerar bra för att insatserna ska bli de du behöver och har rätt till. Redan när du skrivs in på sjukhuset får kommunen information om vilken dag du förväntas åka hem så att vi kan förbereda oss för att stötta dig. Om du tillåter får vi också information om varför du vårdas på sjukhus.

  När du skrivs ut från sjukhus

  När du skrivs ut ska du få skriftlig information som sammanfattar :

  • den vård och behandling som du fått på sjukhuset.
  • vart du ska vända dig om du har frågor eller om du blir sämre
  • vad du kan göra själv

  Du ska också få med dig:

  • en utskrivningsplan som sammanfattar vad som kommer ske då du lämnat sjukhuset och vilka insatser du ska få från kommunen och din vårdcentral
  • namn och kontaktuppgifter till din fasta vårdkontakt och andra du kommer ha kontakt med enligt plan
  • en lista på de läkemedel du ska ta
  • de eventuella hjälpmedel som du behöver ha direkt när du kommer hem
  • tidpunkt för att ta fram och planera samordning av vård-, omsorgs- och stödinsatser i en samordnad individuell plan (SIP), om en sådan plan behöver och ska tas fram

  Insatsen Trygg hemgång

  Du ska alltid känna dig trygg och kunna klara vardagen när du kommer hem efter en sjukhusvistelse. I Hallstahammars kommun finns stödet Trygg hemgång som hjälper dig att komma i ordning hemma i bostaden och samtidigt ge dig möjlighet till återhämtning.

  Du skrivs ut från sjukhuset när det inte längre finns medicinska skäl att stanna där. Trots att du är färdigbehandlad ur medicinsk synpunkt kan du ändå ha behov av stöd och hjälp för att klara av att tryggt återvända hem. Genom insatsen Trygg hemgång får du i din hemmiljö stöd för att kunna återgå till vardagen på ett tryggt sätt.

  När du skrivs ut görs en vårdplanering tillsammans med dig, eventuellt dina anhöriga, personal på sjukhuset och en biståndshandläggare. Utifrån ditt behov av stöd kan du beviljas insatsen Trygg hemgång. Det gäller under förutsättning att du bor i ett eget boende. Stödet Trygg hemgång är en tillfällig stödinsats som beviljas i maximalt 14 dagar. 

  Trygg hemgång innebär att det finns någon från kommunen som tar emot när du kommer hem från sjukhuset. Behöver du stöd av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast finns även de resurserna kopplade till Trygg hemgång. Under kvällar, nätter och helger är det hemtjänsten som vid behov hjälper dig.

  Planering av fortsatta stödinsatser

  Om du har behov av stöd under en längre eller mer varaktig tid eller om det finns behov av att samordna insatserna från fler vårdgivare efter din utskrivning erbjuds du en samordnad individuell plan (SIP). Samordnad individuell plan är en plan som beskriver din fortsatta omsorg och vårdbehov.

  Syftet med planen är att du ska få det samordnade stöd och vård som du har rätt till och behöver. Planen utgår från vad som är viktigt för dig. Du är med och bestämmer målet för den fortsatta behandlingen och vägen dit.

  Att ta fram en samordnad individuell plan sker oftast hemma hos dig eller på din vårdcentral. Du bestämmer själv om du vill ha med anhöriga och närstående. Om tolk behövs så ordnar vi det.

  Planen ska innehålla information om

  • vilka insatser du ska få
  • vem som ansvarar för insatserna
  • hur planen följs upp
  • vad du och dina anhöriga och närstående kan göra.

  Avslutningsvis får du en skriftlig sammanfattning av det vi har kommit överens om. Efter några veckor har vi ett uppföljnings­möte.

  Mer information

  Har du frågor om planering efter sjukhusvistelse och Trygg hemgång är du välkommen att kontakta kundcenter som hjälper dig vidare till rätt person. Du kan också kontakta enhetschefen för kommunens hemtjänst och Trygg hemgång direkt.