Fler webbplatser

Hemsjukvård och rehabilitering

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Hemsjukvårdens sjuksköterskor
  Telefon: 0220-24424

  Telefontider:
  Måndag-fredag klockan 07.00-08.00 och 14.00-16.00.
  Får du inget svar kan du tala in ett meddelande på telefonsvararen, så kontaktar en sjuksköterska dig under dagen.

  Du som har sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du inte på egen hand eller med hjälp av anhöriga kan ta dig till en vårdcentral eller annan vårdgivare kan få sjukvård och rehabilitering hemma genom kommunen. Vård som kommunen kan erbjuda är sådant som utförs av sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut. Region Västmanland ansvarar för läkares insatser vid hembesök. 

  Börja med att prata med vårdcentralen

  Om du är över 18 år och i behov av hemsjukvård eller rehabilitering ska du först kontakta din vårdcentral för att få en medicinsk bedömning av en läkare. Om läkaren bedömer att hemsjukvård är aktuellt kontaktar vårdcentralen kommunens hemsjukvård, som i sin tur bokar ett planeringsmöte med dig och kanske någon anhörig.

  Kommunal hemsjukvård och -rehabilitering är till för vuxna över 18 år

  När du skrivits in i hemsjukvården ansvarar kommunen, dygnet runt året om, för:

  • hälso- och sjukvård i hemmet, utförd av sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut
  • både akuta och planerade hembesök
  • rehabilitering i hemmet
  • anpassning av boendemiljö och intyg om bostadsanpassning
  • ordination och utprovning av hjälpmedel
  • rehabilitering för personer med långvariga funktionshinder och behov av återkommande rehabiliteringsperioder. 

  Hemsjukvård kan ges under en period till exempel efter en sjukhusvistelse men kan också ges under en längre tid.

  Exempel på hemsjukvårdande insatser

  Sjuksköterskor kan hjälpa till med:

  • medicinhantering
  • såromläggning
  • provtagning
  • stödja behandling av långvarig sjukdom till exempel diabetes
   ge smärtlindring, vård och stöd i livets slutskede
  • ge sådan sjukvård som kan utföras i hemmet
  • utprovning av inkontinenshjälpmedel

  Exempel på rehabiliterande insatser

  Arbets- och fysioterapeuter kan hjälpa till med:

  • råd och stöd om hur du kan klara dagliga aktiviteter som till exempel personlig vård eller hemmets skötsel, när du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har svårigheter med det
  • utprovning av och träning i att använda tekniska hjälpmedel
  • intyg om funktionsnedsättning, som kan användas i en ansökan om bostadsanpassning om miljön i ditt hem behöver förändras till följd av en stadigvarande funktionsnedsättning
  • råd, stöd och eventuellt träningsprogram för att så långt som möjligt återfå respektive bibehålla din fysiska funktionsförmåga vid sjukdom eller funktionsnedsättning
  • utprovning av och träning i att använda gånghjälpmedel och andra förflyttningshjälpmedel

  Praktiska förberedelser för dig som nyttjar hemsjukvården

  • För att vi ska kunna ge dig en så säker och god vård som möjligt behöver du ha ett medicinskåp monterat i ditt hem, där dina mediciner kan förvaras.
  • Vi ser gärna att du har dina mediciner på apodosrulle. Om detta inte är möjligt måste du istället ha två stycken dosetter för medicinerna.
  • Om du själv inte kan öppna din dörr vid besöken, krävs det att hemsjukvården kvitterar ut en nyckel.

  Du betalar för vården enligt taxa

  Avgifter för hemsjukvård ingår i maxtaxan.

  Mer information

  Har du frågor om den kommunala hemsjukvården är du välkommen att kontakta kundcenter som hjälper dig vidare till rätt person. Du kan också kontakta hemsjukvårdens sjuksköterskor direkt.